Arbejdsgruppen i NYT Forsamlingshus

Under generalforsamlingen den 30. januar 2020 meldte der sig en række nye frivillige. De arbejder nu med de mange gøremål, der skal undersøges, afvejes og afgøres – med andre ord det lange seje træk – før vi har et NYT “Hus” i parken. Men de ER allerede godt i gang. Der har været en del udskiftninger siden sidst, men fra januar 2022 består gruppen af:

Karín NesheimSønder Tranders Vej 157B
Matin Underlin ØstergaardSønder Tranders Bygade 35D
Randi ThorsoeSønder Tranders Vej 163B
Kim Højmark EriksenSønder Tranders Parken 7
Rebecca RathkeSønder Tranders Vej 165
Eigil HolmSønder Tranders Bygade 45