Vandværkets generalforsamling 2021

Sdr. Tranders Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling

Dato: Tirsdag 1. juni kl. 19:00

Sted: Forsamlingshuset i Parken

Alle medlemmer (husstande i Sønder Tranders) er velkomne!

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød. Af hensyn til bespisning bedes interesserede tilmelde sig pr. e-mail til sdrtrandersvand@sdrtrandersvand.dk senest fredag 28. maj 2021.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisorer

Du kan downloade hele invitationen her: