Vandværkets generalforsamling 2021

Sdr. Tranders Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling

Dato: Tirsdag 1. juni kl. 19:00

Sted: Forsamlingshuset i Parken

Alle medlemmer (husstande i Sønder Tranders) er velkomne!

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød. Af hensyn til bespisning bedes interesserede tilmelde sig pr. e-mail til sdrtrandersvand@sdrtrandersvand.dk senest fredag 28. maj 2021.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
7. Valg af revisorer

Du kan downloade og læse hele invitationen til generalforsamlingen her.

Du kan læse bestyrelsens beretning her.

Du kan læse referatet af generalforsamlingen her.