Velkommen til Sdr. Tranders – landsbyen i storbyen!

Her kan du se hvad der sker i og omkring Sdr. Tranders…


Arbejdsgruppen for et Nyt Forsamlingshus har lagt deres månedsstatus ud for oktober 2022 – se den her.


H a l l o w e e n 2 0 2 2 i Sdr. Tranders

Vær med til Sdr. Tranders Borgerforenings & Kirkes halloween:

Mandag d. 31. oktober kl. 18.00 ~ 20.00

Vi mødes i det efterhånden meget skumle Forsamlingshus i Parken kl. 18 og går op til kirken. Dér hører vi en god spændende fortælling.

Efterfølgende går vi rundt i byen og afslutter med varm kakao og “afhuggede fingre” (røde pølser) i Forsamlingshuset.

Du kan se hele invitationen her.

OBS: Tag gerne billeder af turen undervejs – de spændende og uhyggelige ting i møder.
Borgerforeningen vil gerne lægge dem op på hjemmesiden her…


Vi er i oktober – men nu kan du se Interessegruppens månedsstatus for september 2022 her.


Kontingent for Sdr. Tranders Borgerforening 2022

Kontingentindsamlingen i 2022 falder sent i år – nærmest i bakspejlet…
Men da de fleste medlemmer i Borgerforeningen også er medlem af Husgruppen, er meget af krudtet gået med arbejdet på det nye Forsamlingshus.
Men Borgerforeningen har lavet mere end det. Læs mere om hvad vi har lavet – og hvordan du kan støtte din lokale borgerforening med 200 kr. pr. husstand her. Sedlen er også husstandsomdelt i Sdr. Tranders – du burde kunne finde den i din postkasse.


Borgerforeningen savner dig – kom og få en øl, en kop kaffe eller cola

Fredag den 30. september 2022 kl. 17.00 – 18.30 i Huset i Parken

Det er længe siden vi har haft en hyggelig kom-sammen.
Vi vil gerne invitere til en snak om hvad der sker i og omkring Sdr. Tranders. Mange er engageret i forskellige ting – og det vil være spændende at høre om det!
Der skal IKKE besluttes noget – formålet er hyggeligt samvær før efteråret for alvor sænker mørket over aftenen.
Borgerforeningen giver en øl eller kaffe 🙂 Eller en cola ~ og nogle mikro-chips 🙂Tilmelding er ikke nødvendigt – men man må gerne lægge en kommentar.
Vel mødt!

Det blev en meget vellykket og hyggelig sen eftermiddag. Vi var en god flok der kom, snakkede sammen, bl.a. om den nye sognegård, de nye kommende byggerier generelt og det man kunne kalde “rigets tilstand”. Og nød øl, cola og chips.
Et arrangement vi gentager i starten af december.


Der kommer en ´speciel´ gudstjeneste i Sdr. Tranders kirke som vi gerne vil reklamere for:
Lørdag d. 17. september 2022 kl. 10:00 er der Familiehøstgudstjeneste med dåb i Sdr. Tranders ved Mette Tved.


Skt. Hans 2022

Det er ikke til at tro: Just som man er ved at vænne sig til de lyse aftener – så begynder vi at n æ r m e os at det går den modsatte vej igen…

Men inden da skal vi holde Skt. Hans i Parken! I år med fællesspisning og fællessang – og gratis kaffe til 🙂
Læs mere i invitationen som du kan downloade her.

Vel mødt ~ Sdr. Tranders Borgerforening

9.6.2022


Efter at bestyrelsen har holdt sit konstituerende møde ser sammensætningen og fordelingen af poster således ud – se her.

7.6.2022


Invitation til informationsmøde onsdag d. 11. maj 2022

Der er gang i flere tiltag og udviklingsprojekter i og omkring vores lille by. Derfor vil Sønder Tranders Borgerforening gerne invitere til informationsmøde om udvikling af byen.

Mødet afholdes i forsamlingshuset onsdag d. 11. maj kl. 19.00 – ca. 20.30

Program:
Menighedsrådet orienterer om deres nye planer for byggeri ved kirken.

Orientering fra Bestyrelsen i institutionen Tusindstrålen, som ønsker at etablere daginstitution (børnehave og vuggestue) på Sønder Tranders Bygade 43

Orientering om etablering af stordagpleje/ institution på Sønder Tranders Bygade 10

Det praktiske:
Forplejning sørger man selv for.
Man er selv ansvarlig for at tage referat

Vel mødt ~ Sdr. Tranders BorgerforeningRengøringsdag 2022 – søndag d. 3. april kl. 10 – 12.

Sdr. Tranders Borgerforening slog et godt slag for et rent Sdr. Tranders!

Vi var en lille men dedikeret flok der tog sig af vejene i Sdr. Tranders og rundt omkring. Og hvor vejene i byen var ganske rene, så var vores “ringveje” – Alfred Nobels Vej, Karlfeldts Alle – det desværre ikke. Så det blev alligevel til 9 sække fyldt.

Til gengæld kan alle nu nyde vores rengjorte områder! Sdr. Tranders Borgerforening takker de frivillige der var med!

Kombineret med at vi kan lave noget godt sammen, hygge os socialt – og ikke mindst i hussalgsannoncer kan bibeholde formuleringen: Området har en aktiv borgerforening – for det indbefatter jo i virkeligheden os alle… 

Tilmelding er ikke nødvendigt. Du dukker bare op med din familie og dine naboer.
Du kan downloade invitationen her:


Sdr. Tranders Borgerforening vil gerne støtte en god sag (der er mange!):
Sdr. Tranders Sogn holder sogneindsamling søndag d. 13. marts 2022. Hvis man har mulighed og lyst til at hjælpe er man velkommen!


Så er der tid til
Sønder Tranders Vandværks ordinære generalforsamling.

Dato: Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 19.00
Sted: Forsamlingshuset i Parken

Du kan læse mere her.


Hvordan skrider arbejdet frem med det nye forsamlingshus?
Så de nyeste opdateringer her i vores nye månedsstatus for februar måned.

Fastelavn 2022

Så afholdt Sdr. Tranders Borgerforening sammen med kirken fastelavn.

Vi startede kl. 10.30 med en fastelavnsgudstjeneste i kirken ved Line Vesterlund.

Derefter gik vi ned til Huset i Parken på Aladdinvej, hvor der i fantastisk flot vejr blev budt velkommen til at slå katten af tønden . Så med stor iver, glæde og fornøjelse slog de store børn katten af tønden udenfor, mens de små gjorde det samme indenfor.

Der kommer snart nogle billeder.

Fastelavn 2022 i Sdr. Tranders

I forlængelse af brevet fra Tinglysningsretten….

Torsdag d. 9. februar 2022

… har der været en del bekymrede spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side om kommunen nu “overtager” fællesparken midt i Sdr. Tranders. Det er ikke tilfældet.

Vi – arbejdsgruppen for et Nyt Forsamlingshus sammen med Sdr. Tranders Borgerforening – har samlet spørgsmålene og giver her samlet en række svar. Vi har ligeledes taget kontakt til Aalborg Kommune, der også har bidraget med en præcisering. Begge finder i her:

Samlede spørgsmål og svar fra arbejdsgruppen &
Aalborg kommunes præcisering

Vi håber, at de kan være med til at afklare de spørgsmål man måtte have i forbindelse med processen at få et nyt forsamlingshus. Og det er også denne proces, der er årsag til at naboerne til parken har fået besked fra Tinglysningsretten om at at Aalborg Kommune søger adkomst. Men læs mere i de ovenstående links eller i månedsstatussen her nedenunder.

Månedsstatus januar/ februar 2022

Så er der kommet en ny månedsstatus ift. projekt Nyt Forsamlingshus. Du finder den her.

En del borgere, som er nabo til Parken og dens matrikelnumre, har fået et brev fra Tinglysningskontoret i Hobro. Brevet, som er holdt i et ret uforståeligt kancelli-/ juridisk sprog, er en del af det juridiske arbejde kommunen udfører i forbindelse med det nye forsamlingshus. Det vil Arbejdsgruppen vende tilbage til.

Generalforsamling

Januar er vores klassiske generalforsamlingsmåned – i år afholdt vi den:

Torsdag den 27. januar kl. 19.00 i Huset i Parken

Du kan downloade hele indkaldelsen her.

Borgerforeningen serverede øl/sodavand – og for at få varmen kunne man evt. medbringe egen kaffe/te.

Vi er stadig meget opmærksomme på Corona, selv om det heldigvis ser ud til at situationen bliver bedre nu. Vi følger myndighedernes anbefalinger.

Formanden Kim fremlagde sin beretning for hvad der er sket i 2021. Kasserer Eigil fremlagde de reviderede regnskaber for hhv. Borgerforeningen og Huset.

Derudover blev der især drøftet status på projekt Nyt Forsamlingshus og måden hvorpå vi evt. kan kommunikere mere effektiv til den enkelt. Mail blev foreslået, men der er en række skrappe GDPR-krav vi lige skal have styr på først.

PS: Indkaldelsen løfter jo allerede et lille flig: På bagsiden finder du invitationen til arrangementet præcis 1 måned efter generalforsamlingen:
Nemlig: Fastelavn søndag d. 27. februar.Vi vil for øvrigt sige TAK til de mange der har støttet os med kontingent bidrag i 2021!
Det er blandt meget andet dét der muliggør vores arrangementer og det fortsatte arbejde med et nyt forsamlingshus! Du kan altid støtte os på Mobilepay: 20447.

Nedenfor kan du se kontingentindsamlingen for 2021 og den aktuelle bestyrelse:


Du kan også download sedlen her.


Kommunens plan for gen-beplantningen af Parken

Borgerforeningen har haft et møde med Thomas Lam fra kommunens Park & Natur forvaltning. Han kom ud til os i Sdr. Tranders, så han med egne øjne kunne se på Parken, og samtidig præsentere kommunens planer for os. Vi synes de ser gode ud!

Han har sendt dem til os, og du kan finde dem på nedenstående links.


Et luftbillede af Sdr. Tranders fra 2005. Der er sket en del siden…