Velkommen til Sdr. Tranders – landsbyen i storbyen!

Her kan du se hvad der sker i og omkring Sdr. Tranders…

Det Nye forsamlingshus…
Det Nye Hus er rykket nærmere…Og DU kan få det til at komme endnu tættere på:

Vi har sendt en opfordring til at donere bidrag – store som små – senest d. 5. oktober. Denne dato er passeret nu – og der er MANGE der har indbetalt 🙂 TAK FOR DET!

Nu har Interessegruppen for det Nye Forsamlingshus fået et møde med Jane fra Aalborg kommune. Jane er ansvarlig for alle forsamlingshuse i Aalborg Kommune.

Hun ser vores fondsansøgning igennem og vi får feed-back på den tirsdag den 20. oktober. Således at vi kan udforme og formulere ansøgningen optimalt ift. at søge flere fondsmidler.

Det betyder at den oprindelige deadline d. 5.10. er flyttet til den 20. oktober. Du kan dermed være med til at forbedre vores ansøgning, ved at donere et beløb! Det er nemlig ANTALLET af donationer der tæller, IKKE beløbets størrelse.
Du kan overføre beløbet til Husets konto: 9226-4577617983. Husk at angive dit navn.

Interessegruppen for det Nye Forsamlingshus og Sdr. Tranders Borgerforening siger TAK ~ og ønsker alle en god efterårsferie!


Rengøringsdag i Sdr. Tranders

Vores efterhånden klassiske rengøringsdag i marts blev i år aflyst pga. coronaen. Men vi vil gerne slå et slag for et rent Sdr. Tranders – og muligheden for at borgerne i Sdr. Tranders kan lave noget sammen – så derfor afholder vi rengøringsdagen:

Lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 10 – 12 ved Huset i Parken

Tag gerne hele din familie og din nabo med. Vi fordeler ruterne efter egne ønske! Senest kl. 1200 mødes vi igen ved Huset. Medbring blot nogle arbejdshandsker, vi har poser.

De bedste hilsner fra Sdr. Tranders Borgerforening


Nyt Forsamlingshus i Sdr. Tranders

Kære borgere i Sønder Tranders

Arbejdet med et nyt forsamlingshus er gået ind i næste fase. Vi er i tæt dialog med kommunen omkring opførelsen af huset sideløbende med, at vi søger flere midler hjem til projektet. I den forbindelse er det vigtigt, at vi kan dokumentere lokalsamfundets opbakning til projektet.

Vi beder derfor alle borgere i Sønder Tranders overveje, om I vil støtte arbejdet med byens nye forsamlingshus. Bidrag i alle størrelser modtages med stor tak. Det er ikke beløbets størrelse, der er afgørende, men vigtigt er det, at mange viser aktiv støtte og opbakning til projektet. Om I vælger at overføre 1 krone eller finansiere helle projektet, er op til jer 😊

Uanset hvad, så vil jeres støtte have stor betydning for det videre arbejde!

Donationer modtages på projektets kontonr. 92264577617983, og vil være øremærket til arbejdet med at sikre at vi får et flot, nyt forsamlingshus i Parken. Donationer er anonyme og vil blive behandlet fortroligt.

Vi beder om at donationer overføres senest den 5. oktober 2020 – TAK!

De bedste hilsener fra Arbejdsgruppen for et Nyt Forsamlingshus


Kommunens nye plan for gen-beplantningen af Parken

Borgerforeningen har haft et møde med Thomas Lam fra kommunens Park & Natur forvaltning. Han kom ud til os i Sdr. Tranders, så han med egne øjne kunne se på Parken, og samtidig præsentere kommunens nuværende planer for os.

Vi synes de ser gode ud!

Han har sendt dem til os, og du kan finde dem på nedenstående links.
Man må meget gerne komme med bemærkninger til det oplæg det er.


Et luftbillede af Sdr. Tranders fra 2005. Der er sket en del siden…