Velkommen til Sdr. Tranders – landsbyen i storbyen!

Her kan du se hvad der sker i og omkring Sdr. Tranders…

Fastelavn 2021 – bliver desværre også aflyst

Her til aften blev meddelt, at elever i landets mindste klasser fra 0. til og med 4. klassetrin, fra mandag d. 8. februar igen må komme i skole – en glædelig nyhed!

Men dette til trods er størstedelen af landet stadig lukket ned. Og vi følger forsigtighedsprincippet, hvorfor vi aflyser årets fastelavn i Huset i Parken, som skulle have været den 14. februar.

Måske vi kan holde en anden form for sammenkomst til sommer, f.eks. fælles rundbold eller fodbold eller noget andet …
Mvh Sdr. Tranders Borgerforening


Månedsstatus for januar 2021:

Arbejdsgruppen for et nyt forsamlingshus har lagt deres månedsstatus for januar 2021 op. Dér kan du se hvordan arbejdet skrider frem.


Info om parkeringspladser og frysehuset

Arbejdsgruppen for et nyt forsamlingshus havde d. 21. januar ´21 et onlinemøde med Aalborg Kommunes sagsbehandlere. Formålet var at få afklaret, hvordan kommunen forholder sig til udfordringerne angående parkering og støj i forbindelse med det nye forsamlingshus.
Du kan læse her hvad der kom ud af mødet.


Borgerforeningens og Husets generalforsamling 2021

Vores generalforsamling plejer at ligge i januar, men i år har bestyrelsen pga. den aktuelle Covid-19 situation valgt at udskyde den. Især fordi vi håber og forventer at der kommer mange, idet vi skal stemme om de nye vedtægter for det nye forsamlingshus.

Du kan læse mere om generalforsamlingen og afstemning her:

Vi tør ikke komme med et konkret bud på hvornår vi kan afholde generalforsamlingen. Men vi følger Corana situationen nøje, og så snart der bliver givet grønt lys for sikre møder kommer vi med en indkaldelse.


Forslag til Nye vedtægter til det nye Forsamlingshus

13. december 2020

Arbejdsgruppen for et Nyt Forsamlingshus er nu kommet så langt, at vi har brug for, at alle borgere orienterer sig, læser og forholder sig til vores forslag til forsamlingshusets nye vedtægter. Nedenfor kan du læse om vores formål med at udarbejde nye vedtægter.

Der er kommet nye vedtægter ifm. arbejdet med det nye forsamlingshus
Da Aalborg Kommune støtter projektet har de nogle krav til, hvordan vedtægterne skal formuleres, herunder hvad der skal ske, hvis foreningen opløses, da foreningen ejer og drifter forsamlingshuset. Derudover er der nogle krav fra Aalborg Kommunes side til hvilke arrangementer, der kan afholdes i forsamlingshuset. Dette har betydning for den driftsstøtte, vi kan få fra Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har revideret og godkendt vores forslag til de nye vedtægter
De vedtægter, vi beder dig at tage stilling til, har været rundt om Aalborg Kommunes jurister. Disse har godkendt formuleringerne ift. de krav kommunen har. Det er disse vedtægter, vi nu fremsender til byens borgere.

Vi ønsker jeres kommentarer til de nye vedtægter i løbet af december
Indkomne forslag og/eller kommentarer modtaget senere end 31. december behandles ikke. Forslag/ tilbagemeldinger indarbejdes i løbet af januar forud for den ordinære generalforsamling, således at de reviderede vedtægter kan udsendes før generalforsamlingen iht. gældende forskrifter omkring varsling.

OBS: Vi ønsker desuden at få indsigt i, om der fortsat er medlemmer af Skytteforeningen eller andre foreninger, som er indskrevet i de gamle vedtægter. Hvis det er tilfældet, så ønsker vi en tilbagemelding samt tilhørende kontaktperson, så vi kan gå i dialog, inden vedtægterne skal vedtages endeligt.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, forventeligt til afholdelse sidst i januar 2021
Indkaldelse vil blive publiceret på hjemmesiden her og Facebook (Gruppen Sønder Tranders). I 2021 ønsker vi en tidlig generalforsamling, idet generalforsamlingen skal vedtage vedtægter, der indgår i vores fondsansøgninger. Netop fondsansøgninger er vigtige at få af sted, da der skal hentes en del midler hjem, før vi kan påbegynde byggeriet af det nye forsamlingshus.

Du finder vedtægterne her.Kommunens nye plan for gen-beplantningen af Parken

Borgerforeningen har haft et møde med Thomas Lam fra kommunens Park & Natur forvaltning. Han kom ud til os i Sdr. Tranders, så han med egne øjne kunne se på Parken, og samtidig præsentere kommunens nuværende planer for os.

Vi synes de ser gode ud!

Han har sendt dem til os, og du kan finde dem på nedenstående links.
Man må meget gerne komme med bemærkninger til det oplæg det er.


Et luftbillede af Sdr. Tranders fra 2005. Der er sket en del siden…