Velkommen til Sdr. Tranders – landsbyen i storbyen!

Her kan du se hvad der sker i og omkring Sdr. Tranders…


Månedsstatus for april 2023 for Det Nye Forsamlingshus

Så er nyeste månedsstatus klar. Denne gang er det tyndt med nyheder – men se den her.

Rengøringsdag i Sdr. Tranders

Søndag den 16. april fra kl. 10.00 til 11.30 afholder Sdr. Tranders Borgerforening rengøringsdag. Kom og vær med, lad os i fællesskab gøre byen ren(ere).

Programmet ser således ud:
1) Kl. 10.00 fordeler vi ruterne efter egne ønsker.
2) Senest kl. 11.30 mødes vi i Huset igen.
3) Der giver Borgerforeningen (varm) kakao, te, kaffe og små godbidder som tak for indsatsen – og slutter kl. 1200.

Se invitationen her.

Her kan du se holdet der i dag har gjort Sdr. Tranders renere!
Udover at gå rundt i en god sags tjeneste har vi hygget os, fået snakket godt sammen med naboer, samt afsluttet arrangementet med lækre godbidder og drikkevarer til store og små 🍪

Sdr. Tranders Borgerforening siger tak til alle dem der var med!


Månedsstatus for marts måned ligger nu også fremme – se den her.


OBS: Til den ordinære generalforsamling tirsdag d. 31. januar 2023 var vi desværre ikke i stand til at vælge en bestyrelse med nok medlemmer.

Derfor indkalder vi til til en ekstraordinær generalforsamling:
Mandag d. 6. marts 2023 kl. 19.00 i Huset i Parken

Eneste formål er egentlig bare at få ca. 4-5 flere ind i en velfungerende bestyrelse. Og vi har allerede fået tilsagn fra 2 personer at de gerne ønsker at være med.

Selv om det i dagens Danmark for mange kan forekomme skræmmende at sidde med i frivilligt bestyrelsesarbejde – så er det altså IKKE så slemt!

Konsekvensen ved at Borgerforeningen lukker derimod vil være meget værre…

F.eks. har Borgerforeningen/ Interessegruppen for et Nyt Forsamlingshus lige modtaget 300.000 kr. fra Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje. Så efterhånden lysner det med budgettet.

Så kom og byd ind! Der er mange muligheder for hver enkelt – også ift. hvor meget tid og hvor mange kræfter man kan lægge i det.

Læs mere om generalforsamlingen her.

Vi ses forhåbentlig mandag d. 6. marts ~ mange hilsener Sdr. Tranders Borgerforening

Det lykkedes at få flere deltagere i bestyrelsen!
(men hvis man har lyst og interesse er der stadig plads til flere…)


Indkaldelse til ordinær generalforsamling:
Tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 19.00 i Huset i parken.

De fleste vil nok være bekendt med, at Husets garanti er udløbet og det derfor godt kan være lidt koldt – især på denne årstid 🙂
Tag derfor det varme tøj på, du må gerne medbringe kaffe, the eller lign. til eget forbrug. Borgerforeningen sørger for, at der er øl/sodavand og en lille godbid.
Du kan downloade den lille folder til invitationen her. der kan du se dagsordenen.

Vi glæder os til at møde dig!
Mange hilsener Sdr. Tranders Borgerforening


Søndag d. 19. februar 2023 holder vi Fastelavn

Den følger vores efterhånden mangeårige tradition sammen med kirken i Sdr. Tranders Sogn:
Vi begynder med en børnevenlig gudstjeneste i Sdr. Tranders Kirke kl. 1030
– kom gerne udklædt!
Efter gudstjenesten går vi over i Huset i Parken på Aladdinvej.
Dér slår vi ca. kl. 1130 katten af tønden og hygger over en fastelavnsbolle, kaffe, the og saftevand.
De små børn slår inde i Huset, de store udenfor. 
Alle er velkommen, tilmelding er ikke nødvendigt.

Månedsstatus

Årets første Månedsstatus for et Nyt Forsamlingshus er nu lagt op. Se mere her.


Glædelig jul og godt nytår!
Ønskes alle af Sdr. Tranders Borgerforening.

🎄 Invitation til julehygge og informationsmøde

Sdr. Tranders Borgerforening vil gerne invitere til julehygge. Det foregår i

Huset i parken tirsdag d. 13. december fra kl. 18.30 til ca. 19.30.

Vi sørger for lidt godt til ganen.

I samme ombæring vil Arbejdsgruppen for Nyt Forsamlingshus orientere om status på projektet, herunder forestående landzonetilladelse:

Processen vedrørende det nye forsamlingshus i parken skrider stadig fremad! Arbejdsgruppen ønsker at gøre opmærksom på, at Aalborg Kommune snarest udsender breve til naboorientering vedr. den igangværende proces med at få de fornødne tilladelser.

Denne gang vedrører det ”Landzonetilladelse”, og orienteringsbrevet vil indeholde skitsetegninger af byggeriet samt en plan af byggeriets placering i parken.

Projektet har ikke ændret karakter siden sidst, og der således intet nyt under solen – blot endnu en tilladelse, der skal indhentes.

Arbejdsgruppen stiller selvfølgelig op og svarer på spørgsmål vedr. projektet.


Sæt x i kalenderen allerede nu:
Der afholdes generalforsamling
tirsdag d. 31. januar 2023 kl. 19.00 – 21.00
i Huset

Vær venligst opmærksom på at alle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Dvs. senest lørdag d. 21. januar 2023.

Og …. vi har brug for dig!

…. vi har brug for flere hænder i Borgerforeningen og Husforeningen for at kunne drifte foreningerne.

Borgerforeningen afholder flere årlige arrangementer såsom fastelavn, Skt. Hans og Halloween. Tidligere har der også være afholdt byfest, andespil, fællesspisninger o.lign.  Borgerforeningen forholder sig ligeledes til områdets udvikling, herunder byggeprojekter og trafikale forhold. Vi drifter ligeledes byen hjertestarter og står for kontingentindsamling. 

Aktiviteterne i Husforeningen er aktuelt meget sparsomme grundet standen på det nuværende forsamlingshus. Til gengæld arbejdes der voldsomt på at etablere et nyt forsamlingshus.

Som medlem af bestyrelserne vil der være mulighed for at byde ind på de områder, du interesserer dig for! Og vi sørger for at ingen bliver overbebyrdet.
Men faktum er, at vi har brug for dig! 

Så meld dig gerne enten nu eller til generalforsamlingen.

Vi har det hyggeligt sammen, det er en god måde at lære folk at kende på og vi arbejder med ting der har en reel betydning for os i vores lokalområde!


Arbejdsgruppen for et Nyt Forsamlingshus har lagt deres månedsstatus ud for oktober 2022 – se den her.


H a l l o w e e n 2 0 2 2 i Sdr. Tranders

Vær med til Sdr. Tranders Borgerforenings & Kirkes halloween:

Mandag d. 31. oktober kl. 18.00 ~ 20.00

Vi mødes i det efterhånden meget skumle Forsamlingshus i Parken kl. 18 og går op til kirken. Dér hører vi en god spændende fortælling.

Efterfølgende går vi rundt i byen og afslutter med varm kakao og “afhuggede fingre” (røde pølser) i Forsamlingshuset.

Du kan se hele invitationen her.

OBS: Tag gerne billeder af turen undervejs – de spændende og uhyggelige ting i møder.
Borgerforeningen vil gerne lægge dem op på hjemmesiden her…


Kontingent for Sdr. Tranders Borgerforening 2022

Kontingentindsamlingen i 2022 falder sent i år – nærmest i bakspejlet…
Men da de fleste medlemmer i Borgerforeningen også er medlem af Husgruppen, er meget af krudtet gået med arbejdet på det nye Forsamlingshus.
Men Borgerforeningen har lavet mere end det. Læs mere om hvad vi har lavet – og hvordan du kan støtte din lokale borgerforening med 200 kr. pr. husstand her. Sedlen er også husstandsomdelt i Sdr. Tranders – du burde kunne finde den i din postkasse.


Borgerforeningen savner dig – kom og få en øl, en kop kaffe eller cola

Fredag den 30. september 2022 kl. 17.00 – 18.30 i Huset i Parken

Det er længe siden vi har haft en hyggelig kom-sammen.
Vi vil gerne invitere til en snak om hvad der sker i og omkring Sdr. Tranders. Mange er engageret i forskellige ting – og det vil være spændende at høre om det!
Der skal IKKE besluttes noget – formålet er hyggeligt samvær før efteråret for alvor sænker mørket over aftenen.
Borgerforeningen giver en øl eller kaffe 🙂 Eller en cola ~ og nogle mikro-chips 🙂Tilmelding er ikke nødvendigt – men man må gerne lægge en kommentar.
Vel mødt!

Det blev en meget vellykket og hyggelig sen eftermiddag. Vi var en god flok der kom, snakkede sammen, bl.a. om den nye sognegård, de nye kommende byggerier generelt og det man kunne kalde “rigets tilstand”. Og nød øl, cola og chips.
Et arrangement vi gentager i starten af december.


Der kommer en ´speciel´ gudstjeneste i Sdr. Tranders kirke som vi gerne vil reklamere for:
Lørdag d. 17. september 2022 kl. 10:00 er der Familiehøstgudstjeneste med dåb i Sdr. Tranders ved Mette Tved.


Skt. Hans 2022

Det er ikke til at tro: Just som man er ved at vænne sig til de lyse aftener – så begynder vi at n æ r m e os at det går den modsatte vej igen…

Men inden da skal vi holde Skt. Hans i Parken! I år med fællesspisning og fællessang – og gratis kaffe til 🙂
Læs mere i invitationen som du kan downloade her.

Vel mødt ~ Sdr. Tranders Borgerforening

9.6.2022


Efter at bestyrelsen har holdt sit konstituerende møde ser sammensætningen og fordelingen af poster således ud – se her.

7.6.2022


Invitation til informationsmøde onsdag d. 11. maj 2022

Der er gang i flere tiltag og udviklingsprojekter i og omkring vores lille by. Derfor vil Sønder Tranders Borgerforening gerne invitere til informationsmøde om udvikling af byen.

Mødet afholdes i forsamlingshuset onsdag d. 11. maj kl. 19.00 – ca. 20.30

Program:
Menighedsrådet orienterer om deres nye planer for byggeri ved kirken.

Orientering fra Bestyrelsen i institutionen Tusindstrålen, som ønsker at etablere daginstitution (børnehave og vuggestue) på Sønder Tranders Bygade 43

Orientering om etablering af stordagpleje/ institution på Sønder Tranders Bygade 10

Det praktiske:
Forplejning sørger man selv for.
Man er selv ansvarlig for at tage referat

Vel mødt ~ Sdr. Tranders BorgerforeningRengøringsdag 2022 – søndag d. 3. april kl. 10 – 12.

Sdr. Tranders Borgerforening slog et godt slag for et rent Sdr. Tranders!

Vi var en lille men dedikeret flok der tog sig af vejene i Sdr. Tranders og rundt omkring. Og hvor vejene i byen var ganske rene, så var vores “ringveje” – Alfred Nobels Vej, Karlfeldts Alle – det desværre ikke. Så det blev alligevel til 9 sække fyldt.

Til gengæld kan alle nu nyde vores rengjorte områder! Sdr. Tranders Borgerforening takker de frivillige der var med!

Kombineret med at vi kan lave noget godt sammen, hygge os socialt – og ikke mindst i hussalgsannoncer kan bibeholde formuleringen: Området har en aktiv borgerforening – for det indbefatter jo i virkeligheden os alle… 

Tilmelding er ikke nødvendigt. Du dukker bare op med din familie og dine naboer.
Du kan downloade invitationen her:


Sdr. Tranders Borgerforening vil gerne støtte en god sag (der er mange!):
Sdr. Tranders Sogn holder sogneindsamling søndag d. 13. marts 2022. Hvis man har mulighed og lyst til at hjælpe er man velkommen!


Så er der tid til
Sønder Tranders Vandværks ordinære generalforsamling.

Dato: Tirsdag d. 22. marts 2022 kl. 19.00
Sted: Forsamlingshuset i Parken

Du kan læse mere her.


Hvordan skrider arbejdet frem med det nye forsamlingshus?
Så de nyeste opdateringer her i vores nye månedsstatus for februar måned.

Fastelavn 2022

Så afholdt Sdr. Tranders Borgerforening sammen med kirken fastelavn.

Vi startede kl. 10.30 med en fastelavnsgudstjeneste i kirken ved Line Vesterlund.

Derefter gik vi ned til Huset i Parken på Aladdinvej, hvor der i fantastisk flot vejr blev budt velkommen til at slå katten af tønden . Så med stor iver, glæde og fornøjelse slog de store børn katten af tønden udenfor, mens de små gjorde det samme indenfor.

Der kommer snart nogle billeder.

Fastelavn 2022 i Sdr. Tranders

I forlængelse af brevet fra Tinglysningsretten….

Torsdag d. 9. februar 2022

… har der været en del bekymrede spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side om kommunen nu “overtager” fællesparken midt i Sdr. Tranders. Det er ikke tilfældet.

Vi – arbejdsgruppen for et Nyt Forsamlingshus sammen med Sdr. Tranders Borgerforening – har samlet spørgsmålene og giver her samlet en række svar. Vi har ligeledes taget kontakt til Aalborg Kommune, der også har bidraget med en præcisering. Begge finder i her:

Samlede spørgsmål og svar fra arbejdsgruppen &
Aalborg kommunes præcisering

Vi håber, at de kan være med til at afklare de spørgsmål man måtte have i forbindelse med processen at få et nyt forsamlingshus. Og det er også denne proces, der er årsag til at naboerne til parken har fået besked fra Tinglysningsretten om at at Aalborg Kommune søger adkomst. Men læs mere i de ovenstående links eller i månedsstatussen her nedenunder.

Månedsstatus januar/ februar 2022

Så er der kommet en ny månedsstatus ift. projekt Nyt Forsamlingshus. Du finder den her.

En del borgere, som er nabo til Parken og dens matrikelnumre, har fået et brev fra Tinglysningskontoret i Hobro. Brevet, som er holdt i et ret uforståeligt kancelli-/ juridisk sprog, er en del af det juridiske arbejde kommunen udfører i forbindelse med det nye forsamlingshus. Det vil Arbejdsgruppen vende tilbage til.

Generalforsamling

Januar er vores klassiske generalforsamlingsmåned – i år afholdt vi den:

Torsdag den 27. januar kl. 19.00 i Huset i Parken

Du kan downloade hele indkaldelsen her.

Borgerforeningen serverede øl/sodavand – og for at få varmen kunne man evt. medbringe egen kaffe/te.

Vi er stadig meget opmærksomme på Corona, selv om det heldigvis ser ud til at situationen bliver bedre nu. Vi følger myndighedernes anbefalinger.

Formanden Kim fremlagde sin beretning for hvad der er sket i 2021. Kasserer Eigil fremlagde de reviderede regnskaber for hhv. Borgerforeningen og Huset.

Derudover blev der især drøftet status på projekt Nyt Forsamlingshus og måden hvorpå vi evt. kan kommunikere mere effektiv til den enkelt. Mail blev foreslået, men der er en række skrappe GDPR-krav vi lige skal have styr på først.

PS: Indkaldelsen løfter jo allerede et lille flig: På bagsiden finder du invitationen til arrangementet præcis 1 måned efter generalforsamlingen:
Nemlig: Fastelavn søndag d. 27. februar.Vi vil for øvrigt sige TAK til de mange der har støttet os med kontingent bidrag i 2021!
Det er blandt meget andet dét der muliggør vores arrangementer og det fortsatte arbejde med et nyt forsamlingshus! Du kan altid støtte os på Mobilepay: 20447.

Nedenfor kan du se kontingentindsamlingen for 2021 og den aktuelle bestyrelse:


Du kan også download sedlen her.


Kommunens plan for gen-beplantningen af Parken

Borgerforeningen har haft et møde med Thomas Lam fra kommunens Park & Natur forvaltning. Han kom ud til os i Sdr. Tranders, så han med egne øjne kunne se på Parken, og samtidig præsentere kommunens planer for os. Vi synes de ser gode ud!

Han har sendt dem til os, og du kan finde dem på nedenstående links.


Et luftbillede af Sdr. Tranders fra 2005. Der er sket en del siden…