Interessegrupper

I Sdr. Tranders har vi en række “interessegrupper”, der beskæftiger sig med ting i og omkring vores landsby.

Naturligt nok har vi vores lokale Borgerforening.

Derudover har vi Husforeningen, som står for Forsamlingshuset i parken. Da Husets tilstand de sidste 3 år dog har været ret ringe, har det reelle arbejde ikke bestået i udlejning, men i at arbejde for et nyt forsamlingshus.

Til dette arbejde har bestyrelsen fået stor hjælp af interessegruppen for et Nyt forsamlingshus i Sdr. Tranders.
I parentes bemærket er det et arbejde, gruppen er kommet rigtigt langt med! Både hvad angår tilladelser fra kommunen og økonomien – så i 2023 fejrer vi det første spadestik.

Men det store arbejde med Huset har også betydet, at andre opgaver ikke har kunnet varetages. Derfor er Borgerforeningen glad for, at der er interessegrupper, som arbejder for og med nogle bestemte sager. Ofte i tæt samarbejde med Borgerforeningen.

Her er en oversigt over de interessegrupper vi har pr. marts 2023:

Trafik og miljø i Sdr. Tranders