Vandværkets generalforsamling 2022

Sdr. Tranders Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling 2022.

Dato: Tirsdag 22. marts kl. 19:00
Sted: Forsamlingshuset i Parken

Alle medlemmer (husstande i Sønder Tranders) er velkomne!

Efter generalforsamlingen serveres smørrebrød og øl/vand.
Af hensyn til bespisning bedes interesserede tilmelde sig pr. e-mail til sdrtrandersvand@sdrtrandersvand.dk eller på telefon 20 94 14 66 senest 18. marts 2022.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent – Det blev Eigil Holm.
2. Bestyrelsens beretning – – Blev godkendt. Er vedhæftet længere nede.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse – Blev godkendt.
4. Budget for det / de kommende år forelægges til godkendelse – Blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag til behandling.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen:
Morten Lund (på valg, modtager genvalg) – Blev genvalgt.
Hans Lolholm (på valg, modtager genvalg) – Blev genvalgt.
Jesper Fink Rathke (ikke på valg – valgt for to år i 2021)
Suppleant: Aage Nedergaard Smidt (på valg, modtager genvalg) – Blev genvalgt.

7. Valg af revisorer: Peter Boje Jensen & Ryan Hansen – Begge er genvalgt.
8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Næste frist er således 1. februar 2023 for forslag til behandling på generalforsamlingen i foråret 2023.

Spørgsmål til indkaldelsen kan sendes til sdrtrandersvand@sdrtrandersvand.dk eller
ring på 20 94 14 66. Du kan også downloade indkaldelsen her.

Med venlig hilsen Bestyrelsen


Du kan nu downloade bestyrelsen beretning her.

Og finde takstbladet for 2022 her (OBS: Hvis du undrer dig over at der står 2021 skyldes det at priserne er de samme som sidste år).

Gl. vandpumpe