NYT forsamlingshus

Update den 9. september 2020:

Vi er kommet rigtigt langt med vores arbejde. Og dog…

Langt er vi kommet, fordi vi efterhånden er ved at have styr på den meget omfattende proces det er at få en byggetilladelse. Det har vist sig at være en del mere kompliceret end vi havde regnet med fra begyndelsen. Men vi er blevet klogere – og er kommet længere!!

Og dog… fordi vi stadig ikke kan komme i gang med det fysiske byggeri af det nye forsamlingshus endnu. Der mangler stadig lidt forarbejde som vi arbejder på.

Du kan læse mere fyldestgørende om hele processen og vores arbejde her:

Et af de næste skridt vi tager er at søge (flere) fonde. Mange fonde ønsker, som en forudsætning for at donere penge, at et projekt skal være lokalt forankret.

For at vise at vi har lokal opbakning og understøttelse, vil vi snart bede om en økonomisk støtte. Den behøver ikke (!) at være stor! Til gengæld er det vigtigt, at der er mange enkeltpersoner og husstande der donerer. Det vil være antallet af personer der støtter, som er afgørende, og ikke beløbets størrelse.

Update

Vi er nu kommet så langt i vores arbejde, at vi har brug for at vide med hvilket af 4 forslag vi skal arbejde videre med.

Derfor ønsker vi en afstemning.

Du kan læse mere detaljeret om de 4 forslag her. Og se en oversigt her (OBS: Alle oplysninger er med forbehold for ændringer!):

LøsningOpsummering
Løsning A – Råhus i træ136 kvm nyopført hus i træ konstrueret af lokale håndværkere. Lukket råhus kræver 75.000 – 150.000 kr. udover budget på 500.000 kr. Desuden kræves yderligere finansiering samt frivillig indsats for at blive færdiggjort indvendigt og dermed klar til brug.
Løsning B – Råhus i mursten136 kvm nyopført hus i mursten konstrueret af lokale håndværkere. Lukket råhus kræver 350.000 – 450.000 kr. udover budget på 500.000 kr. Desuden kræves yderligere finansiering samt frivillig indsats for at blive færdiggjort indvendigt og dermed klar til brug.
Løsning C – Bålhytte70 kvm bålhytte leveret og opstillet. Kræver lille frivillig indsats (ifm. tilstødende toiletbygning) for at blive klar til brug indenfor budget på 500.000 kr.
Løsning D – Pavillion149 kvm hus konstrueret af brugte pavillion-moduler leveret og opstillet. Kræver stor frivillig indsats, men kan opgraderes og gøres klar til brug indenfor budget på 500.000 kr.

Tidens tand og brugen af Huset har sat sine tydelige spor. Huset har set bedre dage – og har efterhånden i en rum tid været nedslidt og ikke tidssvarende. Det har ikke manglet på gode intentioner og kræfter med at få et nyt hus. Mange har arbejdet på sagen – men det ER et stort arbejde.

I 2019 kom vi dog et stort skridt videre, da kommunen lovede os 500.000kr. til et nyt forsamlingshus. Med denne “basisfinansiering”, og efter generalforsamlingen i januar 2020, har der nu samlet sig en ny arbejdsgruppe om et nyt forsamlingshus. Og med fornyet energi har den kastet sig over arbejdet!