Nyt Forsamlingshus

Forslag til nye vedtægter

Den 13. december 2020

Vi beder dig om at tage stilling til vores forslag til de nye vedtægter. Du finder dem her.9. oktober 2020: Det Nye forsamlingshus…
Det Nye Hus er rykket nærmere…Og DU kan få det til at komme endnu tættere på:

Vi har sendt en opfordring til at donere bidrag – store som små – senest d. 5. oktober. Denne dato er passeret nu – og der er MANGE der har indbetalt. TAK FOR DET!

Nu har Interessegruppen for det Nye Forsamlingshus fået et møde med Jane fra Aalborg kommune. Jane er ansvarlig for alle forsamlingshuse i Aalborg Kommune.

Hun ser vores fondsansøgning igennem og vi får feed-back på den tirsdag den 20. oktober. Således at vi kan udforme og formulere ansøgningen optimalt ift. at søge flere fondsmidler.

Det betyder at den oprindelige deadline d. 5.10. er flyttet til den 20. oktober. Du kan dermed være med til at forbedre vores ansøgning, ved at donere et beløb! Det er nemlig ANTALLET af donationer der tæller, IKKE beløbets størrelse.
Du kan overføre beløbet til Husets konto: 9226-4577617983. Husk at angive dit navn.

Interessegruppen for det Nye Forsamlingshus og Sdr. Tranders Borgerforening siger TAK ~ og ønsker alle en god efterårsferie!


September 2020: Nyt Forsamlingshus i Sdr. Tranders

Kære borgere i Sønder Tranders

Arbejdet med et nyt forsamlingshus er gået ind i næste fase. Vi er i tæt dialog med kommunen omkring opførelsen af huset sideløbende med, at vi søger flere midler hjem til projektet. I den forbindelse er det vigtigt, at vi kan dokumentere lokalsamfundets opbakning til projektet.

Vi beder derfor alle borgere i Sønder Tranders overveje, om I vil støtte arbejdet med byens nye forsamlingshus. Bidrag i alle størrelser modtages med stor tak. Det er ikke beløbets størrelse, der er afgørende, men vigtigt er det, at mange viser aktiv støtte og opbakning til projektet. Om I vælger at overføre 1 krone eller finansiere helle projektet, er op til jer ?

Uanset hvad, så vil jeres støtte have stor betydning for det videre arbejde!

Donationer modtages på projektets kontonr. 92264577617983, og vil være øremærket til arbejdet med at sikre at vi får et flot, nyt forsamlingshus i Parken. Donationer er anonyme og vil blive behandlet fortroligt.

Vi beder om at donationer overføres senest den 5. oktober 2020 – TAK!

De bedste hilsener fra Arbejdsgruppen for et Nyt Forsamlingshus


Update den 9. september 2020:

Vi er kommet rigtigt langt med vores arbejde. Det har dog vist sig at være langt mere kompliceret ift. byggetilladelser, undersøgelser m.m., end vi havde regnet med fra begyndelsen. Men vi er blevet klogere – og er kommet længere!!

Du kan læse mere fyldestgørende om hele processen og vores arbejde her:

Et af de næste skridt vi tager er at søge (flere) fonde. Mange fonde ønsker, som en forudsætning for at donere penge, at et projekt skal være lokalt forankret.

For at vise at vi har lokal opbakning og understøttelse, vil vi snart bede om en økonomisk støtte. Den behøver ikke (!) at være stor! Til gengæld er det vigtigt, at der er mange enkeltpersoner og husstande der donerer. Det vil være antallet af personer der støtter, som er afgørende, og ikke beløbets størrelse.


Det blev løsning A som vandt!
Vi vil arbejde målrettet hen mod et træhus i Parken.


Valg af hvilken hustype vi har skal fortsætte med:

Vi er nu kommet så langt i vores arbejde, at vi har brug for at vide med hvilket af 4 forslag vi skal arbejde videre med.

Derfor ønsker vi en afstemning.

Du kan læse mere detaljeret om de 4 forslag her. Og se en oversigt her (OBS: Alle oplysninger er med forbehold for ændringer!):

LøsningOpsummering
Løsning A – Råhus i træ136 kvm nyopført hus i træ konstrueret af lokale håndværkere. Lukket råhus kræver 75.000 – 150.000 kr. udover budget på 500.000 kr. Desuden kræves yderligere finansiering samt frivillig indsats for at blive færdiggjort indvendigt og dermed klar til brug.
Løsning B – Råhus i mursten136 kvm nyopført hus i mursten konstrueret af lokale håndværkere. Lukket råhus kræver 350.000 – 450.000 kr. udover budget på 500.000 kr. Desuden kræves yderligere finansiering samt frivillig indsats for at blive færdiggjort indvendigt og dermed klar til brug.
Løsning C – Bålhytte70 kvm bålhytte leveret og opstillet. Kræver lille frivillig indsats (ifm. tilstødende toiletbygning) for at blive klar til brug indenfor budget på 500.000 kr.
Løsning D – Pavillion149 kvm hus konstrueret af brugte pavillion-moduler leveret og opstillet. Kræver stor frivillig indsats, men kan opgraderes og gøres klar til brug indenfor budget på 500.000 kr.

Tidens tand og brugen af Huset har sat sine tydelige spor. Huset har set bedre dage – og har efterhånden i en rum tid været nedslidt og ikke tidssvarende. Det har ikke manglet på gode intentioner og kræfter med at få et nyt hus. Mange har arbejdet på sagen – men det ER et stort arbejde.

I 2019 kom vi dog et stort skridt videre, da kommunen lovede os 500.000kr. til et nyt forsamlingshus. Med denne “basisfinansiering”, og efter generalforsamlingen i januar 2020, har der nu samlet sig en ny arbejdsgruppe om et nyt forsamlingshus. Og med fornyet energi har den kastet sig over arbejdet!