Borgerforeningens bestyrelse

Bestyrelsen er sammensat på følgende måde efter vores sidste generalforsamling d. 30. januar 2020:


Kim Højmark Eriksen
Formand
Sdr. Tranders Parken 7

Kim Højmark Eriksen

Karin Nesheim
Sdr. Tranders Vej 157B

Karin Nesheim


Rebecca Fink Rathke
Næstformand
Sdr. Tranders Vej 165


Mikkel Christensen
Aladdinvej 27A

Mikkel Christensen


Eigil Holm
Kasserer
Sdr. Tranders Bygade 45

Eigil Holm


Emma Drastrup
Aladdinvej 27H

Emma Drastrup