Borgerforeningens bestyrelse

Bestyrelsen er sammensat på følgende måde efter vores sidste generalforsamling d. 30. januar 2020:


Kim Højmark Eriksen
Formand
Sdr. Tranders Parken 7

Kim Højmark Eriksen

Karin Nesheim
Sdr. Tranders Vej 157B

Karin Nesheim

Rebecca Fink Rathke
Sdr. Tranders Vej 165

Mikkel Christensen
Aladdinvej 27A

Mikkel Christensen

Eigil Holm
Kasserer
Sdr. Tranders Bygade 45

Eigil Holm

Emma Drastrup
Suppleant

Emma Drastrup