4 forslag er der arbejdet med

Nu ligger afstemningsresultatet klart:

A – Råhus i træB – Råhus i murstenC – BålhytteD – PavillionI alt
699101098

Borgerforeningen og Interessegruppen for et Nyt forsamlingshus holdt møde mandag d. 15. juni 2020. Med udgangspunkt i afstemningens resultat fortsætter vi nu med at arbejde med træhuset.

Vi arbejder nu videre med at kontakte både kommunen, div. leverandører og tømrer.

Flere oplysninger følger.


Siden generalforsamlingen den 30. januar 2020 har Interessegruppen for et nyt forsamlingshus samt Borgerforeningen arbejdet på forskellige udkast til et hus. Baggrunden er at Aalborg Kommune har bevilliget 500.000 kr. til et nyt forsamlingshus, da det nuværende er meget nedslidt.

De forskellige udkast afspejler også forskellige prisniveauer. Med 500.000 kr. kan vi komme langt, men ikke nødvendigvis helt i målt – afhængig af hvad vi ønsker. I løbet af uge 23, det vil sige fra mandag d. 30 maj, går vi rundt og uddeler stemmesedler.

Vi ønsker en tilkendegivelse af borgerne i og omkring Sdr. Tranders hvilke af følgende 4 forslag vi skal arbejde videre med.