Borgermøde 14. 6. 2021

Mandag den 14. juni afholdt Interessegruppen for et nyt forsamlingshus og Borgerforeningen et velbesøgt borgermøde om netop det nye hus.

Invitationen på Huset
Her kan du se invitationen til Borgermødet og Generalforsamlingen på Huset.

(Du kan se indbydelsen her.)

Formålet med borgermødet var at sikre, at vi på generalforsamlingen mandag d. 21. 6. kan lave en afstemning om de nye vedtægter på kvalificeret og veloplyst grundlag.

Under mødet blev der vist og henvist til materiale.
Materialet kan du finde og downloade her:

Det nye forsamlingshus – status juni 2021
– med blandt andet info om støj og brand, finansiering samt drift og anvendelse.

Husets grundplan.

Facadetegningerne fra forskellige sider:
Facade nord-vest. Facade nord-øst. Facade syd-vest. Facade syd-øst.

Planen for området foran og omkring Huset
Læg mærke til at vi med al sandsynlighed (som det ser ud juni 2021) kommer til at sløjfe det gamle “is-hus” (den røde murstensbygning) for at få parkeringspladser nok.