Interessegruppe for Trafik og miljø i Sdr. Tranders

Vi er en gruppe borgere, der mødes efter behov om det nye, der sker i vores landsby, f.eks. vedrørende lokalplaner, infrastruktur, grønne områder, erhverv m.m. 🌲🌳🍀 Vi arbejder for, at byen også i fremtiden skal være en dejlig by at bo i. Vil du være med til det?

Indtil videre har vi arbejdet med infrastruktur omkring det nye Sognehus, som iflg. planen skulle have haft indkørsel via Sdr. Tranders Bygade.

Vi har haft kontakt til Aalborg Kommune, Stadsgartner m.fl. og udbedt os aktindsigt. Derudfra har vi gjort kommunen opmærksom på forskellige problemstillinger i.fh.t bevaringsværdig beplantning og evt. opgravning til vejanlæg.

Dette har medvirket til at projektet er udsat, da lokalplanen ikke blev overholdt i det foreslåede materiale.

Ud fra erfaringer om, hvordan ny bebyggelse kan og er blevet udformet på Bygaden – vi tænker på ”Jasminparken”, har vi haft opmærksomheden rettet mod ”Bartels Have”. Det dækker over det nye planlagte byggeri langs Karlfeldts Allé.

Bygherrens ønsker kunne ikke rummes inden for gældende lokalplan, og derfor blev der foreslået ændring af lokalplan (i stedet for ændringer af bygningerne). Dette er noget vi er meget opmærksomme på, da Sdr. Tranders` landsbyudtryk er under pres.

Efter indsigelser fra borgere i Sdr. Tranders, samt at der var en inhabil politiker i Aalborg Byråd, er hele forslaget indtil videre i fornyet offentlig høring.

Pt. er der ca. 2700 nye boliger undervejs ved Alfred Nobels Vej overfor Gigantium.

Vi arbejder på at få et samarbejde op at stå med kommunen om langtidsholdbar infrastruktur. Oplevelserne af trafik og mulighederne for bløde trafikanter er et absolut nødvendigt arbejdsområde i og for vores lille by.

DERFOR – kom og vær med!

Vi mødes efter behov og kommunikerer via mail og Messenger, samt informerer borgerne i byen om de nye tiltag, da vi ved at der er mange kanaler at holde sig opdateret på.

Kontakt til:
Dorte Ive på mobil: 61 86 11 72 – eller Facebook-gruppen Sdr. Tranders.