Månedsstatus april 2021

Siden sidst:

2021-03-26: Tilbagemelding fra Thomas Ørum (AK-Arealer) vedr. lejeaftale for arealet.

2021-04-06: Modtagelse af erklæring fra Aalborg Kommune vedr. anvendelsen af arealet ved forsamlingshuset.

2021-04-06: Henvendelse til Thomas Lam (Park & Natur) med henblik på at indgå driftsaftale for arealet ved forsamlingshuset.

2021-04-07: Møde i arbejdsgruppen med fokus på færdiggørelse af fondsansøgninger.

2021-04-07: Ansøgning afsendt til Realdania Underværker.

2021-04-07: Ansøgning afsendt til Salling Fondene.

2021-04-11: Feedback på ansøgning til Realdania Underværker fra Jane Tange (Aalborg Kommune).

2021-04-13: Modtagelse af udkast til driftsaftale for arealet ved forsamlingshuset fra Thomas Lam (Park & Natur).

2021-04-13: Feedback til SWECO på yderligere støjberegninger inkl. dokumentation af beregningerne.

2021-04-17: Møde med Mads Duedahl og Jan Thaysen fra Aalborg Kommune. Mødet blev afholdt i Sdr. Tranders; de kunne med egne øjne se kontrasten mellem Husets ringe tilstand og den fornyelse Parken gennemgår lige nu.

2021-04-20: Modtagelse af revideret og endelig dokumentation af støjberegningerne fra SWECO.

2021-04-25: Ansøgning afsendt til Lauritzen Fonden.

2021-04-25: Forespørgsel om feedback på parkeringsforhold fra Aalborg Kommune samt opdatering på arbejde med byggesag.

2021-04-27: Opstart på konstruktionsrådgivning.

2021-04-27: Tilsagn om yderligere feedback på parkeringsforhold og byggesag fra Aalborg Kommune – afventer konkret tilbagemelding.

Igangværende:

Afklaring vedr. driftsaftale for arealet med Thomas Lam (Park & Natur).

Videre arbejde med fondsansøgning, fokus på følgende indenfor den næste måned:
a) Norlys
b) Lokale- og Anlægsfonden.

Intern planlægning af generalforsamling samt borgermøde specifikt vedr. det nye forsamlingshus.

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Dialog med potentielle rådgivere indenfor konstruktionsforhold. Dialog med Aalborg Kommune ang. parkerings- og renovationsforhold.

Fremadrettet:

Afholdelse af generalforsamling 2021.

Afholdelse af orienteringsmøde for byens borgere (og andre interesserede) omkring husprojektet.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter.