Månedsstatus april 2022

Hermed følger månedsstatus for april 2022 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

2022-04-06: Proces vedr. afgørelse omkring ejendomssag i Tinglysningsretten afsluttes, og adkomst til matrikel 73a (Sønder Tranders Parken) overgår til Aalborg Kommune.

2022-04-19: Møde i arbejdsgruppen med følgende fokuspunkter:
A) Siden sidst B) Byggesag C) Finansiering

2022-04-22: Forespørgsel om yderligere information ifm. behandling af landzonetilladelse.

2022-04-25: Fremsendt spørgsmål til dokumentation fra Lønborg forud for møde mellem Lønborg og arbejdsgruppen d. 3/5.

2022-04-26: Modtagelse af miljøscreening samt tilbud på nedrivning og bortskaffelse af forsamlingshus fra P. Olesen.

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Gennemgang af dokumentation relateret til konstruktionsforhold med arbejdsgruppens rådgiver (Lønborg).

Ansøgning om landzonetilladelse og dialog med sagsbehandler.

Gennemgang af dokumentation relateret til miljøkortlægning af Forsamlingshuset og frysehuset, herunder ansøgning om nedrivningstilladelse. Det skal ske før de kan nedrives,

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune.

Fremadrettet:

2022-05-03: Opfølgende møde med Lønborg, arbejdsgruppens rådgiver ift. konstruktioner.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter, specielt med fokus på konstruktions- og brandrelaterede aspekter.

Ansøgning om nedrivningstilladelse af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Genvurdering af finansieringsplan samt indhentning af opdaterede tilbud.