Månedsstatus april 2023

Der er (desværre) ikke meget nyt at berette siden sidste månedsstatus marts 2023.

Siden sidst:

2023-04-03:    Bevilling af driftstilskud fra Aalborg Kommune til drift af eksisterende forsamlingshus.

2023-04-08: Fremsendelse af materiale til TL Byg til projektgranskning, herunder tilbudsgivning på færdiggørelse af byggesag samt byggeri af nyt forsamlingshus.

2023-04-21: Reminder fra Aalborg Kommunes juridiske kontaktperson vedr. leje- og driftsaftale (brugsretsaftale og rammeaftale).

Igangværende:

Ansøgning om byggetilladelse ved Aalborg Kommune.

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til
brandforhold.

Dialog med Lønborg Rådgivende Ingeniør ang. rådgivning ifm. tilbudsindhentning og gennemgang af projektet, ift. økonomi, teknisk projektering og praktisk udførelse.

Dialog med TL Byg med henblik på evt. samarbejde omkring færdiggørelse af byggeri.

Gennemgang af brugsrets- og rammeaftale ift. Aalborg Kommune.

Fremadrettet:

Nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Revurdering af finansieringsplan samt indhentning af opdaterede tilbud.

Opdateret projekttidslinje og budget til de fonde, der har bevilliget midler til projektet,
bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, Norlys samt Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje.

På vegne af Arbejdsgruppen for Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders