Månedsstatus august 2021

Månedsstatus for august 2021 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

August har – ligesom juli – været en lidt stille måned, da vi lige skulle tilbage fra sommerferie og i gang igen på jobbet, inden vi kunne kaste os over arbejdet med nyt forsamlingshus.

Siden sidst:

2021-08-05: Feedback fra Dennis Martin Andersen vedr. parkerings- og renovationsforhold.

2021-08-05: Feedback fra Thomas Ørum vedr. lejeaftale for arealet.

2021-08-12: Feedback fra Jane/Aalborg kommune ang. datoer for møde med arbejdsgruppen.

2021-08-25: Møde i arbejdsgruppen med følgende fokusområder:
► Status siden sidst
► Fundraising, herunder bevilling fra LOA samt næste runde af ansøgninger (Norlys, Nordea-fonden, etc.)
► Byggesag, herunder drifts- og lejeaftale, konstruktionsrådgivning samt parkeringsforhold

Igangværende:

  • Afklaring vedr. leje- og driftsaftale for arealet med arbejdsgruppens rådgivere (landinspektør og advokat).
  • Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.
  • Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (SWECO) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til konstruktionsforhold.
  • Dialog med Aalborg Kommune ang. parkerings- og renovationsforhold.

Fremadrettet:

  • Afklaring vedr. leje- og driftsaftale.
  • Afklaring vedr. parkeringsforhold.
  • Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter.
  • Arbejde med 2. runde af fondsansøgninger i efteråret 2021.
  • 2021-09-08: Møde med Jane (forsamlingshus-ansvarlig i Aalborg kommune) med fokus på projektstatus/byggesag samt finansiering.

På vegne af Arbejdsgruppen for Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders