Månedsstatus august 2023

Den 28. i denne måned havde vi et godt borgermøde om fremtiden for det nye forsamlingshus. Over 40 personer deltog, der var en livlig og engageret debat, inklusive bekymrede røster for evt. gener ved udlejning af det nye hus.

Der meldte sig 4 nye personer til interessegruppen for et nyt forsamlingshus – TAK for det!
Hvis der er 1-2-3 der stadig gerne vil påvirke udviklingen er de stadig velkomne!

Siden sidst:

2023-08-02: Møde med kontaktperson fra Aalborg Kommune med fokus på information fra Aalborg Kommune vedr. økonomiske perspektiver samt fremtidige perspektiver for projektet.

2023-08-05: Dialog med totalentreprenør nr. 2 og støjrådgiver vedr. verificering af foreslået konstruktionsopbygning.

2023-08-07: Møde med Borgerforeningens bestyrelse med fokus på agenda og koordinering vedr. borgermøder senere i august 2023.

2023-08-08: Kontakt til P. Olesen ang. nedrivning af eksisterende forsamlingshus.

2023-08-09: Kontakt til bestyrelse i Vaarst Uret/Aarstidernes Hus mhp. dialog og sparring.

2023-08-12: Opdateret tilbud fra P. Olesen på nedrivning af eksisterende forsamlingshus.

2023-08-13: Henvendelse til Lokale- og Anlægsfonden samt Norlys Vækstpulje vedr. forlængelse af bevillinger.

2023-08-20: Dialog med Aalborg Kommune vedr. nedrivning af eksisterende forsamlingshus.

2023-08-21: Bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden godkendt til forlængelse.

2023-08-24: Bevilling fra Norlys Vækstpulje godkendt til forlængelse.

2023-08-25: Dialog og koordinering med Aalborg Kommune forud for borgermøde d. 28/8.

2023-08-28: Borgermøde vedrørende fremtid for projektet. Der kom som nævnt oppe 4 nye personer til. Den nye gruppe samler sig snarest og træffer en endegyldig beslutning ift. hvordan projektet skal fortsætte.

Igangværende:

Dialog med totalentreprenør nr. 2 med henblik på evt. samarbejde omkring færdiggørelse af byggeri.

Dialog med støjrådgiver vedr. verificering af foreslået konstruktionsopbygning.

Dialog vedr. brugsrets- og rammeaftale fra Aalborg Kommune.

Dialog med kontaktperson fra Aalborg Kommune vedr. projektets fremtid, herunder økonomi.

Kommunikation målrettet Sønder Tranders’ borgere for yderligere støtte til arbejdsgruppen.

Fremadrettet:

Ansøgning om byggetilladelse ved Aalborg Kommune.

Dialog med rådgiver ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Revurdering af finansieringsplan.

Opdateret projekttidslinje og budget til de fonde, der har bevilliget midler til projektet, blandt andet Lokale- og Anlægsfonden, Norlys samt Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje.

På vegne af Arbejdsgruppen for
Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders