Månedsstatus februar 2021

Siden sidst:

2021-01-31: Orientering i byen om status på arbejdsgruppens arbejde samt omkring muligheden for fjernelse af frysehuset.

2021-02-10: Opstart på udarbejdelse af støjberegninger og dokumentation, opstartsmøde med SWECO.

2021-02-11: Udsendelse af ansøgning vedr. finansieringsstøtte til Venstre Aalborg.

2021-02-13: Besigtigelse af Øster Hassing Forsamlingshus til inspiration for gruppens arbejde.

2021-02-19: Resultater af foreløbige resultater vedr. støjberegninger modtaget fra SWECO.

Igangværende:

  • Korrespondance med Thomas Ørum, Aalborg Kommune Arealer – afventer fortsat feedback.
  • Videre arbejde med fondsansøgning.
  • Naboorientering samt yderligere orientering i byen omkring projektets status (primært virtuelt grundet de nuværende COVID-19-restriktioner).
  • Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (SWECO) ang. udarbejdelse og dokumentation af støjberegninger.
  • Udarbejdelse af opdateret parkeringsplan efter dialog med Aalborg Kommune.

Fremadrettet:

  • Afholdelse af generalforsamling 2021.
  • Diskussion af foreløbige resultater af støjberegninger med SWECO med henblik på at fastlægge løsningsmodel, herunder konstruktionsopbygning, evt. begrænsninger i husets anvendelse etc.
  • Forberedelse af byggesagsdokumenter inden for støj- og energitekniske aspekter.
  • Opstart af rådgivningsforløb inden for brand- og konstruktionstekniske aspekter, samt forberedelse af byggesagsdokumenter inden for disse områder.
  • Fortsat dialog med Kim Laut, Aalborg Kommune, ang. renovationsforhold.