Månedsstatus februar 2022

Hermed følger årets månedsstatus for februar 2022 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

2022-01-28: Anmodning om landzonetilladelse indsendt til Byg & Miljø.

2022-01-28: Forklaring af brev fra Tinglysningsretten udsendt på Facebook-gruppen for “Sønder Tranders”.

2022-02-08: Møde med Jane Tange (Aalborg Kommune) vedr. respons på brev fra Tinglysningsretten.

2022-02-08: Udsendelse af respons på brev fra Tinglysningsretten, herunder svar på spørgsmål rejst som en del af debatten på Facebook.

2022-02-10: Afslag fra Aalborg Kommunes Forsamlingshuspuljen.

2022-02-14: Møde i arbejdsgruppen med følgende fokusgrupper:
a: Arbejde med byggesag
b: Arealforhold, herunder leje- og driftsaftale
c: Fundraising
d: Borgerinddragelse

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (Lønborg) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til konstruktionsforhold.

Juridisk proces vedr. Aalborg Kommunes begæring om adkomst til arealet i parken.

Ansøgning om landzonetilladelse og dialog med sagsbehandler.

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune.

Fremadrettet:

2022-03-08: Retsmøde i Tinglysningsretten vedrørende Aalborg Kommunes begæring om adkomst til arealet i parken.

2022-03-09: Send dokumentation vedrørende afgørelse i sag om adkomst til sagsbehandler ifm. ansøgning om landzonetilladelse.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter, specielt med fokus på konstruktions- og brandrelaterede aspekter.