Månedsstatus februar 2023

Vi kan starte med den gode nyhed:
Vores projekt har fået bevilliget 300.000 kr. fra Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje.

Dermed kommer vi et godt skridt nærmere vores ønskede budget. Dog bliver en af vores næste store opgaver at få indhentet nye tilbud (da vores nuværende tilbud er baseret på priser fra starten af 2020) og derefter få revideret budgettet. Men vi ER kommet et stort skridt videre 🙂 Se mere her:

Siden sidst:

OBS:
2023-01-31: Generalforsamling i foreningerne Sønder Tranders Borgerforening og Sønder Tranders Forsamlingshus. Det var ikke muligt at stille en fuldtallig bestyrelse, hvorfor der er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 6. marts 2023.
Den ekstraordinære generalforsamling foregår i Huset i Parken kl. 19.00.

OBS OBS:
2023-02-08: Afgørelse fra Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje. Der er bevilliget 300.000 kr. til projektet.

2023-02-16: Leje- og driftsaftale (brugsretsaftale og rammeaftale) fremsendt fra juridisk kontaktperson ved Aalborg Kommune. Skal returneres med underskrift fra foreningen.

Igangværende:

Ansøgning om byggetilladelse ved Aalborg Kommune.

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Dialog med Lønborg Rådgivende Ingeniør ang. rådgivning ifm. tilbudsindhentning og gennemgang af projektet, ift. økonomi, teknisk projektering og praktisk udførelse.

Fremadrettet:

2023-03-06: Ekstraordinær generalforsamling i foreningerne Sønder Tranders Borgerforening og Sønder Tranders Forsamlingshus.

2023-03-15: Frist for ansøgning af driftstilskud for forsamlingshuset i 2023.

Koordineringsmøde i arbejdsgruppen efter ekstraordinær generalforsamling i foreningerne.

Nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Revurdering af finansieringsplan samt indhentning af opdaterede tilbud.

Opdateret projekttidslinje og budget til de fonde, der har bevilliget midler til projektet, bl.a. Lokale- og Anlægsfonden samt Norlys.