Månedsstatus december 2020

Hermed følger månedsstatus for december 2020 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

2020-12-01: Godkendelse af reviderede vedtægter fra Aalborg Kommunes jurister.

2020-12-13: Fremsendelse samt uddeling af reviderede vedtægter til kommentering blandt byens borgere forud for generalforsamling i januar 2021.

2020-12-15: Statusmøde i arbejdsgruppen, fokus på færdiggørelse af fondsansøgning.

2020-12-22: Feedback på skriv ang. støj ifm. anvendelse af forsamlingshuset fra arbejdsgruppens rådgiver indenfor støj- og energitekniske aspekter.

Igangværende:

Indsamling af kommentarer til forsamlingshusets vedtægter fra byens borgere forud for generalforsamling i januar 2021.

Korrespondance med Aalborg Kommune – Arealer (ny kontaktperson Thomas Ørum) – forventer feedback primo januar.

Videre arbejde med fondsansøgning – forventes udsendt til de første modtagere primo januar.

Naboorientering samt yderligere orientering i byen omkring projektets status (primært virtuelt grundet de nuværende COVID-19-restriktioner).

Fremadrettet:

Fremsendelse af skriv angående støj i forbindelse med anvendelse af forsamlingshuset til Aalborg Kommunes sagsbehandlere (medio januar).

Fremsendelse af skriv angående detaljer omkring parkeringspladser i relation til forsamlingshuset til Aalborg Kommunes sagsbehandlere (medio januar).

Forberedelse af byggesagsdokumenter indenfor støj- og energitekniske aspekter.

Opstart af rådgivningsforløb indenfor brand- og konstruktionstekniske aspekter, samt forberedelse af byggesagsdokumenter indenfor disse områder.