Månedsstatus januar 2021

Hermed følger månedsstatus for januar 2021 for projektet Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

 • 2020-12-31: Frist for indsendelse af kommentarer til reviderede vedtægter fra byens borgere.
 • 2021-01-05: Statusmøde i arbejdsgruppen, fokus på tilbagemeldinger fra byens borgere vedr. vedtægterne for forsamlingshuset samt diskussion vedr. generalforsamlingen 2021.
 • 2021-01-11: Fremsendelse af skriv angående støj i forbindelse med anvendelse af forsamlingshuset til Aalborg Kommunes sagsbehandlere.
 • 2021-01-11: Fremsendelse af skriv ang. detaljer omkring parkeringspladser i relation til forsamlingshuset til Aalborg Kommunes sagsbehandler.
 • 2021-01-11: Tilbagemelding på fremsendte skriv vedr. støj- og parkeringsforhold fra Thomas Lam, Aalborg Kommune.
 • 2021-01-12: Orientering omkring udsættelse af generalforsamling pga. nuværende COVID-19 restriktioner samt orientering omkring fremtidigt borgermøde med fokus på status for arbejdet med nyt forsamlingshus.
 • 2021-01-21: Online dialogmøde med Aalborg Kommune med fokus på udfordringer vedr. støj- og parkeringsforhold.
 • 2021-01-26: Statusmøde i arbejdsgruppen, fokus på dialogmøde med Aalborg Kommune (ang. støj- og parkeringsforhold) og vej fremad inden for disse områder, samt færdiggørelse af fondsansøgning.
 • 2021-01-26: Tilbagemelding fra Dennis Martin Andersen, Aalborg Kommune, ang. støj- og parkeringsforhold som opfølgning på dialogmøde d. 2021-01-21.
 • 2021-01-29: Dialog med Kim Laut, Aalborg Kommune, ang. renovationsforhold.

Igangværende:

 • Korrespondance med Thomas Ørum, AK-Arealer – vi afventer fortsat feedback, forventet primo januar.
 • Videre arbejde med fondsansøgning – forventes udsendt til de første modtagere primo februar.
 • Naboorientering samt yderligere orientering i byen omkring projektets status (primært virtuelt grundet de nuværende COVID-19-restriktioner), herunder muligheden for fjernelse af frysehuset for at frigøre plads til parkering.
 • Dialog med arbejdsgruppens rådgivere ang. udarbejdelse af støjberegninger.

Fremadrettet:

 • Afholdelse af generalforsamling 2021
 • Forberedelse af byggesagsdokumenter inden for støj- og energitekniske aspekter
 • Opstart af rådgivningsforløb inden for brand- og konstruktionstekniske aspekter, samt forberedelse af byggesagsdokumenter inden for disse områder.