Månedsstatus november 2020

Hermed månedsstatus for november 2020 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

2020-11-06: Jordbundsundersøgelser foretaget.

2020-11-11: Opstartsmøde med arbejdsgruppens rådgiver indenfor støj- og energitekniske aspekter.

2020-11-16: Rapport om jordbundsundersøgelser modtaget.

2020-11-16: Statusmøde i arbejdsgruppen, fokus på
a) arbejde med støjtekniske aspekter
b) videre arbejde med fondsansøgning
c) færdiggørelse af byggetekniske tegninger
d) kommunikation til byens borgere omkring projektets status samt
e) færdiggørelse af opdatering af vedtægter.

2020-11-16: Fremsendelse af reviderede vedtægter til Jane/ Aalborg Kommune, så kommunens jurister kan se dem igennem.

2020-11-22: Vi fik svar fra kommunens jurister. Deres kommentarer bliver indarbejdet i de nye reviderede vedtægter.

2020-11-26: Fremsendelse af skriv ang. støj ifm. anvendelse af forsamlingshuset til arbejdsgruppens rådgiver indenfor støj- og energitekniske aspekter.

2020-11-26: Fremsendelse af reviderede vedtægter til Jane efter indarbejdelse af kommentarer fra Aalborg Kommunes jurister.

Løbende:

Diskussion med Jan Blæsbjerg og arbejdsgruppens rådgiver ang. fjernvarmetilslutning – beslutning om at gå videre med en fjernvarmebaseret løsning!

Igangværende:

Arbejde med materiale til præ-evaluering af detaljer omkring parkeringspladser ifm. forsamlingshuset.

Korrespondance med AK-Arealer (ny kontaktperson Thomas Ørum) – afventer stadig feedback fra Thomas.

Videre arbejde med fondsansøgning.

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver ang. støj ifm. anvendelse af forsamlingshuset forud for byggesagsproces.

Fremadrettet:

Opstart af rådgivningsforløb indenfor brand- og konstruktionstekniske aspekter, samt forberedelse af byggesagsdokumenter indenfor disse områder.

Forberedelse af byggesagsdokumenter indenfor støj- og energitekniske aspekter

Naboorientering samt yderligere orientering i byen omkring projektets status.

Udsendelse af foreningens opdaterede vedtægter til byens borgere efter gennemgang fra Aalborg Kommunes jurister og efterfølgende indarbejdelse af kommentarer herfra.