Månedsstatus januar 2022

Velkommen i det nye år 2022!

Som det tydeligt fremgår har vi været i gang i lang tid. Og der er nok også en lang vej foran os. Med bump på vejen, som vi forhåbentligt kan klare.

Siden sidst:

2022-01-20: Opstartsmøde med rådgiver vedr. konstruktionsforhold.

2022-01-27: Generalforsamling i foreningerne Sønder Tranders Borgerforening og Sønder Tranders Forsamlingshus.
Der blev givet en kort status på projekt Nyt forsamlingshus for de fremmødte. Inklusive en kort diskussion af en bedre/ den bedste mulighed for at komme bredere ud med information vedrørende Nyt forsamlingshus. Vi overvejer mail, men der skal tages hensyn til GDPR.

2022-01-28: Parkens naboer har modtaget skrivelse fra Tinglysningsretten vedr. Aalborg Kommunes begæring af adkomst til Parken / Huset. OBS: Arbejdsgruppen følger op på den snarest!!

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Udarbejdelse af dokumentation relateret til konstruktionsforhold.

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune – genoptagelse af dialog som følge af fuldmagt til brug ifm. byggeansøgning. Proces vedr. ejendomsdom er opstartet ved Aalborg Kommune. I den forbindelse har ca. 45 husstande i Sdr. Tranders modtaget et brev fra Tinglysningsretten i Hobro. Som nævnt ovenfor følger vi op på det.

Fremadrettet:

Slut januar/ start februar 2022: Vi forventer svar fra Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje.

Møde i arbejdsgruppen, specielt med fokus på yderligere inddragelse af byens borgere samt forløb hen mod byggeansøgning.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter, specielt med fokus på konstruktions- og brandrelaterede aspekter.

Status og opsamling vedr. finansiering af projektet.

Med venlig hilsen ~ Arbejdsgruppen for Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders