Månedsstatus januar 2023

Interessegruppen for et Nyt Forsamlingshus i Sdr. Tranders håber at alle er kommet godt ind i det nye år!

Den gode nyhed her i starten af det nye år er, at vi aldrig har været tættere på et Nyt Forsamlingshus. Det kan måske undre, når man stadig kun kan se det gamle hus, i en stadig ringere tilstand…

Men fakta er, at vi efterhånden har fået de fleste godkendelser i hus – så at sige 🙂

Det har været en større opgave end vi havde forestillet os da vi gik i gang. Men nu kan vi snart koncentrere os om udgangspunktet igen: Sørge for at budgettet bliver opdateret, søge fonde og så starte byggeriet. Vi går et lyst forår i møde.

Siden sidst:

2023-01-10: Naboorientering ifm. landzonetilladelse afsluttet og kommentarer herfra fremsendt til arbejdsgruppen.

2023-01-14: Svar på spørgsmål til ansøgning om landzonetilladelse vedr. parkeringsarealer indsendt til Aalborg Kommune.

2023-01-23: Afgørelse truffet vedr. landzonetilladelse – ansøgningen er godkendt.

2023-01-27: Information fra juridisk kontaktperson ved Aalborg Kommune. Ejendomsdom er gennemført, og Aalborg Kommune har hermed adkomst til arealet, og det er registreret i Tingbogen.

2023-01-27: Information fra juridisk kontaktperson ved Aalborg Kommune. Leje- og driftsaftale er under udarbejdelse. Forespørgsel om information fra arbejdsgruppen.

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune. Afventer færdiggørelse af ejendomsdom, herunder ejendomsberigtigelse, samt intern afklaring i Aalborg Kommune.

Dialog med Lønborg Rådgivende Ingeniør ang. rådgivning ifm. tilbudsindhentning og gennemgang af projektet, ift. økonomi, teknisk projektering og praktisk udførelse.

Fremadrettet:

2023-01-31: Generalforsamling i foreningerne Sønder Tranders Borgerforening og Sønder Tranders Forsamlingshus.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter, specielt med fokus på brandrelaterede aspekter.

Nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Revurdering af finansieringsplan samt indhentning af opdaterede tilbud.

Opdateret projekttidslinje og budget til de fonde, der har bevilliget midler til projektet, bl.a. Lokale- og Anlægsfonden samt Norlys.

Svar på ansøgning til Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje (afventer).