Månedsstatus juli 2021

Hermed følger månedsstatus for juli 2021 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Juli har været en lidt stille måned – også for Interessegruppen har der været noget sommerferie som skulle passes…

Siden sidst:

2021-06-28: Afslag fra RealDania Underværker på ansøgning om økonomisk støtte (ansøgt beløb 600.000 kr.).

2021-06-30: Yderligere information omkring leje- og driftsaftale fra arbejdsgruppen rådgiver (landinspektør) modtaget.

2021-06-30: Anmodning om økonomisk støtte afsendt til Mads Duedahl og Jan Thaysen fra Venstre Aalborg.

2021-07-08: Afslag fra LauritzenFonden på ansøgning om økonomisk støtte (ansøgt beløb 80.000 kr.).

2021-07-12: Godkendt tilskud på op til 200.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden.

2021-07-24: Tilkendegivelse fra Venstre Aalborg om, at de vil tage vores projekt med til budgetforhandlingerne.

Igangværende:

Afklaring vedr. driftsaftale for arealet samt tilbagemelding til Aalborg Kommune med arbejdsgruppens rådgivere (landinspektør og advokat). Vi afventer feedback omkring overordnet forløb og konkrete sagsdetaljer fra Thomas Ørum.

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (SWECO) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til konstruktionsforhold.

Dialog med Aalborg Kommune ang. parkerings- og renovationsforhold. Vi afventer feedback siden 2021-04-27, reminder fremsendt til Dennis Martin Andersen 2021-05-28, igen 2021-06-25 og igen 2021-07-29.

Fremadrettet:

Afklaring vedr. leje- og driftsaftale.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter.

2. runde af ansøgninger i efteråret 2021.

Møde med Jane i sidste halvdel af august (forventet) med fokus på projektstatus samt 2. runde af ansøgninger.

2021-08-25: Næste møde i arbejdsgruppen.