Månedsstatus juli 2022

Aktivitetsniveauet bærer præg af, at arbejdsgruppen har holdt sommerferie. Men nu starter vi op igen. Og ser bl.a. frem til mødet med Jane Tange fra Aalborg Kommune sidst i august.

Hermed følger månedsstatus for juli 2022 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

2022-07-07:  Fremsendelse af yderligere information i forbindelse med behandling af landzonetilladelse.

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) angående udarbejdelse af
dokumentation relateret til brandforhold.

Ansøgning om landzonetilladelse og dialog med sagsbehandler.

Gennemgang af dokumentation relateret til miljøkortlægning forud
nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus, herunder
ansøgning om nedrivningstilladelse.

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune.

Fremadrettet:

2022-08-31: Møde med Jane Tange fra Aalborg Kommune angående
projektet som helhed. Herunder forlængelse af bevillinger og projektets fremadrettede fokus.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesags-dokumenter, specielt med fokus på brandrelaterede aspekter.

Ansøgning om nedrivningstilladelse af eksisterende forsamlingshus og
frysehus.

Revurdering af finansieringsplan samt indhentning af opdaterede tilbud.

På vegne af Arbejdsgruppen for Nyt Forsamlingshus
i Sønder Tranders

Gammel tegning af Huset, tegner ukendt