Månedsstatus juni 2021

Månedsstatus juni 2021 for projektet Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders

Siden sidst:

2021-05-28: Modtagelse af indledende dokumentation fra arbejdsgruppen rådgiver (ISC) indenfor brandforhold.

2021-05-30: Møde i arbejdsgruppen med fokus på følgende:
* Tilbagemelding vedrørende leje- og driftsaftale.
* Planlægning af borgermøde om nyt forsamlingshus samt generalforsamling 2021.

2021-06-01: Tilbagemelding til Aalborg Kommune vedr. leje- og driftsaftale.

2021-06-03: Korrespondance med Aalborg Kommune vedr. leje- og driftsaftale – yderligere diskussion følger i de kommende uger.

2021-06-14: Borgermøde ang. nyt forsamlingshus.

2021-06-15: Afslag fra Salling Fondene på ansøgning om økonomisk støtte
(ansøgt beløb 200.000 kr.).

2021-06-17: Tilbagemelding fra arbejdsgruppens rådgiver (landinspektør) ang. leje- og driftsaftale.

2021-06-21: Generalforsamling i Sønder Tranders Borgerforening og Husforening.
* Opdaterede vedtægter for foreningen er godkendt.
* Genvalg til de siddende bestyrelser.

Igangværende:

Afklaring vedr. driftsaftale for arealet samt tilbagemelding til Aalborg Kommune med arbejdsgruppens rådgivere (landinspektør og advokat).

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (SWECO) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til konstruktionsforhold.

Dialog med Aalborg Kommune ang. parkerings- og renovationsforhold – afventer feedback siden 2021-04-27, reminder fremsendt til Dennis Martin Andersen 2021-05-28.

Afventer tilkendegivelse ang. finansiel støtte på ansøgninger til:
* LauritzenFonden (ansøgt beløb 80.000 kr.)
* RealDania Underværker (ansøgt beløb 600.000 kr.)
* Lokale- og Anlægsfonden (ansøgt beløb 200.000 kr.)

Fremadrettet:

Afklaring vedr. leje- og driftsaftale.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter.

Tilbagemelding på fondsansøgninger forventes ultimo juni – evt. 2. runde af ansøgninger i efteråret 2021.