Månedsstatus juni 2022

Hermed følger månedsstatus for juni 2022 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders. Vi arbejder i høj grad med at få konstruktionstegningerne af det nye hus færdig og godkendt efter de gældende regler, især brandreglerne.

Når det er frivillige der laver arbejdet, som alle har et job og familie at varetage også, så tager det sin tid. Og det gælder også ift. kommunens administrative sagsgang: ting tager den tid de tager…

Men vi vil nu ønske alle en rigtig god sommerferie!

Siden sidst:

2022-05-28: Forespørgsel fremsendt til Johanne Lundager fra Aalborg Kommune vedr. nedrivningstilladelse for eksisterende forsamlingshus og frysehus.

2022-06-06: Møde i arbejdsgruppen med fokus på følgende punkter:
a) Status på økonomi
b) Status på igangværende arbejder, herunder nedrivning, landzonetilladelse og leje- samt driftsaftale
c) Tidsplan for projektet
d) Borgerinddragelse

2022-06-06: Forespørgsel fremsendt til Thomas Lam og Thomas Ørum fra Aalborg Kommune vedr. oprettelse af lejekontrakt for arealet ved forsamlingshuset.

2022-06-07: Henvendelse til Aalborg Historisk Museum ved formel kortlægning af fortidsminder i nærhed til forsamlingshuset.

2022-06-08: Forespørgsel om yderligere information ifm. behandling af landzonetilladelse.

2022-06-08: Information fra Thomas Ørum fra Aalborg Kommune vedr. oprettelse af lejekontrakt for arealet ved forsamlingshuset.

2022-06-30: Svar på forespørgsel fra Aalborg Historisk Museum. Det bekræftes, at der ikke er nogle arkæologiske interesser i området omkring forsamlingshuset.

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) om udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Ansøgning om landzonetilladelse og dialog med sagsbehandler.

Gennemgang af dokumentation relateret til miljøkortlægning forud nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus, herunder ansøgning om nedrivningstilladelse.

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune.

Fremadrettet:

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter, specielt med fokus på brandrelaterede aspekter.

Ansøgning om nedrivningstilladelse af vores Forsamlingshus og Frysehus (det gamle ishus).

Revurdering af finansieringsplan samt indhentning af opdaterede tilbud.

Mange hilsener
Arbejdsgruppen for Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders