Månedsstatus juni & juli 2023

Juni blev måneden hvor vi fik indhentet tilbud på færdiggørelse af byggeriet og fortsatte dialogen med totalentreprenørerne.
Juli var derimod en lidt stille måned, hvor der var mulighed for at arbejdsgruppen kunne holde ferie, inden vi sætter i værk igen her i august, hvor der også skal tages afgørende beslutninger om, hvordan projektet skal fortsætte herfra.

Siden sidst:

2023-06-06: Bekræftelse fra juridisk kontaktperson ved Aalborg vedr. kommentarer til brugsret- og rammeaftale. Afventer yderligere feedback.

2023-06-07: Modtagelse af tilbud på færdiggørelse af byggesag samt byggeri af nyt forsamlingshus fra totalentreprenør nr. 2.

2023-06-13: Modtagelse af tilbud på færdiggørelse af byggesag samt byggeri af nyt forsamlingshus fra totalentreprenør nr. 3.

2023-06-23: Opfølgende møde med totalentreprenør nr. 2 med fokus på afklaring af tilbud, herunder fordyrende og/eller komplicerede elementer i projektet.

2023-07-03: Møde med Borgerforeningens bestyrelse med fokus på projektets fremtid og afklaring af næste skridt.

2023-07-07: Fortsat kommunikation med totalentreprenør nr. 2 med fokus på afklaring af støjkrav til byggeri.

2023-07-31: Forberedende møde mellem arbejdsgruppen og Borgerforeningens bestyrelse forud for mødet med kontaktperson fra Aalborg Kommune.

2023-08-02: Møde med kontaktperson fra Aalborg Kommune vedr. projektets fremtid og afklaring af næste skridt.

Igangværende:

Dialog med totalentreprenør nr. 2 med henblik på evt. samarbejde omkring færdiggørelse af byggeri.

Dialog om brugsrets- og rammeaftale fra Aalborg Kommune.

Dialog med kontaktperson fra Aalborg Kommune vedr. projektets fremtid, herunder økonomi.

Kommunikation målrettet Sønder Tranders’ borgere for yderligere støtte til arbejdsgruppen.

Fremadrettet:

2023-08-07: Møde med Borgerforeningens bestyrelse med fokus på agenda og koordinering vedr. borgermøder senere i august 2023.

2023-08-28: Borgermøde vedr. fremtid for projektet, afholdes I Huset i parken.

Ansøgning om byggetilladelse ved Aalborg Kommune.

Dialog med rådgiver ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Revurdering af finansieringsplan.

Opdateret projekttidslinje og budget til de fonde, der har bevilliget midler til projektet, bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, Norlys samt Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje.