Månedsstatus maj 2021

Månedsstatus for maj 2021 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

 • 2021-05-04: Møde i arbejdsgruppen med fokus på følgende:
  • Opfølgning på diverse
  • Næste fondsansøgninger (Norlys & Lokale- og Anlægsfonden)
  • Generalforsamling
  • Borgermøde om nyt forsamlingshus
  • Opsamling på byggesag (arealleje, støj, brand, konstruktion og parkering)
 • 2021-05-05: Feedback fra Jane Tange fra Aalborg Kommune ang. fundraising.
 • 2021-05-16: Møde i arbejdsgruppen med fokus på at færdiggøre fondsansøgninger.
 • 2021-05-23: Ansøgning afsendt til Lokale- og Anlægsfonden.

Igangværende:

 • Afklaring vedr. driftsaftale for arealet samt tilbagemelding til Thomas Lam (Park & Natur).
 • Intern planlægning af generalforsamling samt borgermøde specifikt vedr. det nye forsamlingshus.
 • Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.
 • Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (SWECO) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til konstruktionsforhold.
 • Dialog med Aalborg Kommune ang. parkerings- og renovationsforhold – vi afventer feedback siden 2021-04-27, reminder fremsendt til Dennis Martin Andersen 2021-05-28.

Fremadrettet:

 • Afholdelse af generalforsamling 2021 – forventet sidste halvdel af juni.
 • Afholdelse af orienteringsmøde for byens borgere (og andre interesserede) omkring projektet – forventet sidste halvdel af juni.
 • Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter.
 • Tilbagemelding på fondsansøgninger forventes ultimo juni.