Månedsstatus maj 2022

Hermed følger månedsstatus for maj 2022 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

2022-05-02:  Forespørgsel fremsendt til Thomas Lam og Thomas Ørum fra Aalborg Kommune vedr. oprettelse af lejekontrakt for arealet ved forsamlingshuset.

2022-05-03:  Opfølgende møde med Lønborg, arbejdsgruppens rådgiver ift. konstruktioner.

2022-05-03:  Modtagelse af tegningsmateriale relateret til konstruktionsdetaljer fra Lønborg.

2022-05-09:  Modtagelse af revideret dokumentation relateret til konstruktionsforhold fra Lønborg.

2022-05-21:  Forespørgsel fremsendt til arbejdsgruppens rådgiver relateret til brandforhold.

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Ansøgning om landzonetilladelse og dialog med sagsbehandler.

Gennemgang af dokumentation relateret til miljøkortlægning forud nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus, herunder ansøgning om nedrivningstilladelse.

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune.

Fremadrettet:

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter, specielt med fokus på konstruktions- og brandrelaterede aspekter.

Ansøgning om nedrivningstilladelse af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Revurdering af finansieringsplan samt indhentning af opdaterede tilbud.