Månedsstatus maj 2023

Der er desværre endnu engang ikke meget nyt at berette siden sidst.

Siden sidst:

2023-05-03: Modtagelse af tilbud på færdiggørelse af byggesag samt byggeri af nyt forsamlingshus fra totalentreprenør.

2023-05-06: Møde i arbejdsgruppen med fokus på følgende:
a. Tilbud fra totalentreprenør
b. Brugsret- og rammeaftale fra Aalborg Kommune
c. Fremtidigt arbejde og fokus for arbejdsgruppen.

2023-05-17: Opfølgende møde med totalentreprenør med fokus på afklaring af tilbud, herunder fordyrende og/ eller komplicerede elementer i projektet.

2023-05-23: Reminder fra Aalborg Kommunes juridiske kontaktperson vedr. brugsret- og rammeaftale.

2023-05-23: Møde mellem arbejdsgruppen og Borgerforeningens bestyrelse med fokus på følgende:
a. Tilbud fra totalentreprenør – herunder diskussion vedr. næste skridt
b. Brugsret- og rammeaftale fra Aalborg Kommune
c. Fonde og økonomi
d. Projektet fremadrettet, herunder ressourcer i arbejdsgruppen,
e. Kommunikation med byens borgere.

2023-06-03: Fremsendelse af kommentarer og feedback på brugsret- og rammeaftale.

Igangværende:

Dialog med totalentreprenør med henblik på evt. samarbejde omkring færdiggørelse af byggeri.

Dialog vedr. brugsrets- og rammeaftale fra Aalborg Kommune.

Dialog med kontaktperson fra Aalborg Kommune vedr. projektets fremtid, herunder økonomi.

Fremadrettet:

Ansøgning om byggetilladelse ved Aalborg Kommune.

Dialog med rådgiver ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Revurdering af finansieringsplan.

Opdateret projekttidslinje og budget til de fonde, der har bevilliget midler til projektet, blandt andet Lokale- og Anlægsfonden, Norlys samt Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje.

På vegne af Arbejdsgruppen for
Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders