Månedsstatus marts 2021

Siden sidst:

2021-03-03: Møde med SWECO ang. foreløbige resultater af støjberegninger.

2021-03-07: Foreløbig afslag på ansøgning om støtte fra Venstre Aalborg.

2021-03-07: Møde i arbejdsgruppen med fokus på følgende:

a) Arbejde vedr. støjberegninger
b) Parkeringsforhold
c) Fondsansøgning
d) Indsats ift. borger- og naboorientering
e) Generalforsamling 2021
f) Videre arbejde med byggesag.

2021-03-09: Fremsendelse af supplerede materiale til SWECO til yderligere støjberegninger.

2021-03-09: Fremsendelse af materiale vedr. parkeringsforhold til Aalborg Kommune.

2021-03-14: Ophængning af månedsstatus ved det eksisterende forsamlingshus.

2021-03-15: Opstartsmøde på brandrådgivning.

2021-03-19: Modtagelse af yderligere støjberegninger inkl. dokumentation af beregningerne fra SWECO.

2021-03-21: Uddeling af invitation til (virtuelle) informationsmøder til husets naboer.

Igangværende:

  • Korrespondance med Thomas Ørum, AK-Arealer – afventer fortsat feedback.
  • Videre arbejde med fondsansøgning, fokus på følgende indenfor den næste måned:

a) RealDania Underværker
b) Lauritzen Fonden
c) Salling Fonden
d) Lokale- og Anlægsfonden

  • Naboorientering samt yderligere orientering i byen omkring projektets status (primært virtuelt grundet de nuværende COVID-19-restriktioner).
  • Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (SWECO) ang. udarbejdelse og dokumentation af støjberegninger, fokus på at fastlægge løsningsmodel, herunder konstruktionsopbygning og evt. begrænsninger i husets anvendelse.
  • Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold
  • Dialog med Aalborg Kommune ang. parkerings- renovationsforhold. Vi afventer feedback.

Fremadrettet:

  • Afholdelse af generalforsamling 2021.
  • Afholdelse af orienteringsmøde for byens borgere (og andre interesserede) omkring projektet.
  • Opstart af rådgivningsforløb indenfor energi- og konstruktionstekniske aspekter, samt forberedelse af byggesagsdokumenter indenfor disse områder.