Månedsstatus marts 2022

Hermed følger årets månedsstatus for marts 2022 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

2022-03-08: Retsmøde i Tinglysningsretten vedrørende Aalborg Kommunes begæring om adkomst til arealet i parken.

2022-03-11: Anmodning om information vedrørende afgørelse i Tinglysningsretten sendt til Thomas Ørum (Aalborg Kommune).

2022-03-17: Information fra Thomas Ørum (Aalborg Kommune) vedr. retsmøde i Tinglysningsretten vedr. begæring om adkomst (ja, de “trin”/steps i forløbet er bøvlede…). Der afsiges kendelse i sagen senest d. 2022-04-06.

2022-03-22: Dialog med P. Olesen vedr. miljøkortlægning ifm. nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus. Dette omfatter kun selve kortlægningen af potentielt miljøfarlige materialer og processen for korrekt bortskaffelse af disse – selve nedrivningen foretages senere!

2022-03-23: Dokumentation relateret til konstruktionsforhold modtaget fra arbejdsgruppens rådgiver, Lønborg.

2022-03-30: P. Olesen foretager prøvetagning ifm. miljøkortlægning.

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (Lønborg) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til konstruktionsforhold.

Ansøgning om landzonetilladelse og dialog med sagsbehandler.

Dialog vedr. miljøkortlægning forud for nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus. Dette omfatter kun selve kortlægningen af potentielt miljøfarlige materialer og processen for korrekt bortskaffelse af disse – selve nedrivningen foretages senere.

Fremadrettet:

2022-04-06: Frist for at afsige kendelse i Tinglysningsretten i sagen vedr. begæring om adkomst.

Send dokumentation vedr. afgørelse i sag om adkomst (se oppe) til sagsbehandler ifm. ansøgning om landzonetilladelse.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter, specielt med fokus på konstruktions- og brandrelaterede aspekter.

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune.

Som man kan se er det stadig de meget administrative/ planlægningsmæssige forhold vi arbejder med. Arbejdet med godkendelserne ift. brand & konstruktion samt at begære adkomst til parken tager sin tid….