Månedsstatus marts 2023

Som du kan læse nedenfor, så lykkedes det ifm. den ekstraordinære generalforsamling at danne en bestyrelse. I løbet af marts har vi arbejdet for at mobilisere flere kræfter til at færdiggøre projektet, og vi er nu begyndt at kigge udenfor arbejdsgruppen og bestyrelsen for at samle de nødvendige kræfter og kompetencer.

Vi arbejder altså videre med projektet – men leder selvsagt stadig efter nye kræfter til arbejdsgruppen. Den nye bestyrelse har allerede luftet ideer til at forny og forbedre kommunikationen vedr. Borgerforeningens arbejde, og vi håber ligeledes at kunne profitere heraf i arbejdsgruppen.

Hermed følger månedsstatus for marts 2023 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

2023-03-06: Ekstraordinær generalforsamling i foreningerne Sønder Tranders Borgerforening og Sønder Tranders Forsamlingshus. På baggrund af denne blev der dannet en ny bestyrelse.

2023-03-13: Møde i arbejdsgruppen for nyt forsamlingshus. Fokus på følgende emner:
a) Overblik over udestående aktiviteter
b) Oprettelse af aktivitetsplan
c) Drift af det nye forsamlingshus
d) Det nye menighedshus ifm. Sønder Tranders Kirke

2023-03-14: Ansøgning fremsendt til Aalborg Kommune vedr. drifts- og aktivitetstilskud for 2023.

2023-03-16: Reminder fra Aalborg Kommunes juridiske kontaktperson vedr. leje- og driftsaftale (brugsretsaftale og rammeaftale).

2023-03-20: Møde mellem arbejdsgruppen for nyt forsamlingshus og den nye bestyrelse i Sønder Tranders Borgerforening. Fokus på følgende emner:
a) Aktivitetsplan for nyt forsamlingshus
b) Hvordan kommer vi videre med nyt forsamlingshus?

2023-03-30: Møde mellem arbejdsgruppen for nyt forsamlingshus og TL Byg med henblik på at udforske muligheden for at indgå samarbejde omkring færdiggørelse af byggesag samt byggeri af nyt forsamlingshus.

Igangværende:

Ansøgning om byggetilladelse ved Aalborg Kommune.

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Dialog med Lønborg Rådgivende Ingeniør ang. rådgivning ifm. tilbudsindhentning og gennemgang af projektet, ift. økonomi, teknisk projektering og praktisk udførelse.

Dialog med TL Byg med henblik på evt. samarbejde omkring færdiggørelse af byggeri.

Fremadrettet:

Nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Revurdering af finansieringsplan samt indhentning af opdaterede tilbud.

Opdateret projekttidslinje og budget til de fonde, der har bevilliget midler til projektet, blandt andet Lokale- og Anlægsfonden, Norlys samt Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje.