Månedsstatus november 2021

Hermed følger månedsstatus for november 2021 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

2021-11-03: Møde med Aalborg Kommunes sagsbehandler vedr. bl.a. parkeringsstøj og forløb omkring byggesag.

2021-11-03: Tilsagn på økonomisk støtte i alt 30.000 kr. fra lokale virksomheder samt privatpersoner.

2021-11-04: Fremsendt byggesagsmateriale til Aalborg Kommunes sagsbehandler.

2021-11-05: Modtagelse af fuldmagt til brug ifm. byggeansøgning fra Thomas Ørum, jurist ved Aalborg Kommune.

2021-11-11: Afslag fra Simon Spies Fonden på ansøgning om økonomisk støtte (ansøgt beløb 100.000 kr.).

2021-11-18: Afslag fra Jutlander Fonden Himmerland på ansøgning om økonomisk støtte (ansøgt beløb 180.000 kr.).

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Opstart på udarbejdelse af dokumentation relateret til konstruktionsforhold – indhentelse og vurdering af nye tilbud på arbejdet. Forventet opstart primo 2022.

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune – genoptagelse af dialog som følge af fuldmagt til brug ifm. byggeansøgning, se ovenfor.

Fremadrettet:

2021-12-01: Forventet svar fra Norlys Vækstpulje.

Januar 2022: Forventet svar fra Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje.

Påbegyndelse af proces vedr. ejendomssag, herunder afklaring vedr. leje- og driftsaftale.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter, specielt med fokus på konstruktions- og brandrelaterede aspekter.