Månedsstatus november-december 2022

Så gik der endnu-endnu et år med projekt ”Nyt forsamlingshus i Sønder Tranders”

Det er vores vurdering, at vi har rykket os langt i løbet af 2022, og vi kommer tættere og tættere på en realisering af projektet.

Der er stadig hurdles, som vi skal overvinde, men tingene skrider fremad! Selvom vi alle ønskede, at det ville gå hurtigere, så må vi også sande at tingene tager tid, og at frivilligt arbejde tager endnu længere tid 😊

Vi er næsten i mål med vores finansieringsplan, men vi må samtidig erkende, at projektet står overfor at skulle kigges efter i sømmene rent økonomisk på baggrund af prisudviklingen det seneste års tid. Det arbejde går i gang primo 2023.

Nedrivningstilladelsen for det eksisterende forsamlingshus er udstedt, arealejerforholdene i parken er mere eller mindre faldet på plads efter en runde i Tinglysningsretten, landzonetilladelsen er kommet langt og naboorienteringen i forbindelse hermed er iværksat, og altså kan vi næsten sætte hak ved alle tilladelser til det nye projekt.

Siden sidst:

2022-10-31:      Forlængelse af bevilling godkendt hos Norlys.

2022-10-31:      Forlængelse af bevilling godkendt hos Lokale- og Anlægsfonden.

2022-11-04: Landzonetilladelse godkendt ved Nordjyllands Politi – Aalborg Kommune afventer hermed udsendelse til offentlig høringsproces.

2022-11-08: Status fra juridisk kontaktperson ved Aalborg Kommune. Leje- og driftsaftale kan først træde i kraft efter ejendomsberigtigelsen er gennemført hos Geodatastyrelsen, og her udestår stadig et mindre stykke arbejde – herefter sendes dokumentationen til Geodatastyrelsen, hvor sagsbehandlingstiden forventeligt er 4-6 uger.

2022-11-09: Ansøgning fremsendt til Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje på 300.000 kr.

2022-11-30: Fælles statusmøde i arbejdsgruppe for Nyt Forsamlingshus samt Sdr. Tranders Borgerforening.

2022-12-05: Udkast til naboorientering vedr. landzonetilladelse modtaget fra Aalborg Kommune forud for udsendelse.

2022-12-13: Forespørgsel ang. udkast til leje- og driftsaftale til Aalborg Kommune.

2022-12-13: Orienteringsmøde for byens borgere, bl.a. information om forestående naboorientering ifm. landzonetilladelse.

2022-12-14: Naboorientering ifm. landzonetilladelse udsendt.

2022-12-16: Spørgsmål til ansøgning om landzonetilladelse modtaget vedr. forventet materiale på facader, terrasse og tag.

2022-12-19: Status fra juridisk kontaktperson ved Aalborg Kommune. Udkast til leje- og driftsaftale afventer intern afklaring i Aalborg Kommune vedr. drift af arealet, og denne proces trækker ud. Tidshorisont for nuværende ukendt.

2023-01-01: Svar på spørgsmål til ansøgning om landzonetilladelse vedr. forventet brug af materialer på facader, terrasse og tag indsendt til Aalborg Kommune.

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Ansøgning om landzonetilladelse og dialog med sagsbehandlere ved Aalborg Kommune, bl.a. offentlig høringsproces.

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune. Afventer færdiggørelse af ejendomsdom, herunder ejendomsberigtigelse.

Dialog med Lønborg Rådgivende Ingeniør ang. rådgivning ifm. tilbudsindhentning og gennemgang af projektet, ift. økonomi, teknisk projektering og praktisk udførelse.

Fremadrettet:

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter, specielt med fokus på brandrelaterede aspekter.

Nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Revurdering af finansieringsplan samt indhentning af opdaterede tilbud.

Tirsdag 31. januar 2023 kl. 19.00:
Generalforsamling i foreningerne Sønder Tranders Borgerforening og Sønder Tranders Forsamlingshus.