Månedsstatus oktober 2020

Siden sidst:

2020-09-21: Møde med en repræsentant fra Nørholm Forsamlingshus om gode og dårlige erfaringer.

2020-10-19: Møde i arbejdsgruppen, fokus på
a) planlægning af byggesagsproces og rådgivning relateret hertil
b) kommunikation til byens borgere og forsamlingshusets naboer
c) videre arbejde med fondsansøgning samt
d) opdatering af foreningens vedtægter.

2020-10-20: Møde med Jane Tange fra Aalborg Kommune (ansvarlig for kommunens forsamlingshuse), med fokus på:
a) projektets nuværende modenhed
b) regler for offentligt støttede byggerier samt
c) drift af forsamlingshuset.

2020-10-23: Første udbetaling (147.500 kr.) til byggesagsrådgivning er gennemført, og pengene står på foreningens konto 🙂
Det betyder at vi kan betale for de nødvendige og lovmæssige undersøgelser der skal laves i planlægningsfasen.

Løbende:

Byens borgere har doneret bidrag til arbejdet med det nye forsamlingshus – i alt har over 50 borgere givet individuelle donationer på totalt ca. 13.000 kr.
Det er både godt for fondsansøgningsprocessen og motiverer også arbejdsgruppen.

Igangværende:

Arbejde med materiale til præ-evaluering af detaljer omkring parkeringspladser ifm. forsamlingshuset.

Korrespondance med Aalborg Kommune Arealer (ny kontaktperson Thomas Ørum) – vi afventer feedback fra Thomas.

Opdatering af foreningens vedtægter.

Etablering af kontakt til Jan Blæsbjerg vedr. fjernvarmetilslutning – afventer feedback fra Jan.

Videre arbejde med fondsansøgning.

Fremadrettet:

Jordbundsundersøgelser er bestilt til udførelse d. 2020-11-11.

Opstart af rådgivningsforløb indenfor brand-, konstruktioner-, støj- og energitekniske aspekter samt forberedelse af byggesagsdokumenter indenfor disse områder.

Naboorientering samt yderligere orientering i byen omkring projektets status.