Månedsstatus oktober 2021

Hermed følger månedsstatus for oktober 2021 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

2021-10-05: Møde med støjrådgiver (SWECO) ang. fremadrettet forløb, herunder vurdering af støj ifm. parkering.

2021-10-15: Modtagelse af skriv fra støjrådgiver ang. vurdering af støj ifm. parkering mhp. møde med Aalborg Kommunes sagsbehandlere.

2021-10-15: Ansøgning afsendt til Simon Spies Fonden på 100.000 kr.

2021-10-17: Fremsendelse af kort skriv til Dennis Martin Andersen (Aalborg Kommune) vedr. vurdering af parkeringsstøj som oplæg til diskussion på et dedikeret møde.

2021-10-19: Information retur fra Aalborg Kommune vedr. parkeringsstøj, herunder at der bliver tilknyttet en ny rådgiver på sagen. Dedikeret møde aftales til d. 3/11 kl. 13.

2021-10-26: Information fra Jane Tange (Aalborg Kommune) vedr. fremadrettet forløb ang. areallejen, herunder påbegyndelse af proces vedr. ejendomssag.

2021-10-26: Information fra Jane Tange (Aalborg Kommune) om, at der er bevilliget ekstra 500.000 kr. til projektet i 2023 ifm. budgetforhandlingerne i Aalborg Kommune.

2021-10-26: Ansøgning afsendt til Jutlander Fonden Himmerland på 180.000 kr.

2021-10-27: Ansøgning afsendt til Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje på 300.000 kr.

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Opstart på udarbejdelse af dokumentation relateret til konstruktionsforhold – indhentelse af nye tilbud på arbejdet.

Dialog med Aalborg Kommune ang. parkeringsforhold, herunder støj ifm. parkering.

Fremadrettet:

2021-11-03: Møde med Aalborg Kommunes rådgivere vedr. parkeringsstøj.

2021-12-01: Forventet svar fra Norlys Vækstpulje.

Januar 2022: Forventet svar fra Aalborg Kommunes Forsamlingshuspulje, Simon Spies Fonden og Jutlander Fonden Himmerland.

Påbegyndelse af proces vedr. ejendomssag, herunder afklaring vedr. leje- og driftsaftale.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter.