Månedsstatus oktober 2022

Siden sidst:

2022-09-29: Fremsendelse af ansøgning om driftstilskud til Aalborg Kommune for eksisterende forsamlingshus for 2022.

2022-10-07: Landzonetilladelse sendt til godkendelse ved Nordjyllands Politi, inden den udsendes i nabohøring. Forventer godkendelse i slutningen af november.

2022-10-25: Tildeling af driftstilskud fra Aalborg Kommune for eksisterende forsamlingshus for 2022.

2022-10-25: Status fra juridisk kontaktperson ved Aalborg Kommune ang. leje- og driftsaftale – udkast forventes mod slutningen af november.

2022-10-27: Udsendelse af anmodning om forlængelse af bevilling til Lokale og Anlægsfonden.

2022-10-29: Udsendelse af anmodning om forlængelse af bevilling til Norlys.

Igangværende:

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Ansøgning om landzonetilladelse og dialog med sagsbehandlere ved Aalborg Kommune, bl.a. kommunikation omkring offentlig høringsproces.

Afklaring af leje- og driftsaftale for arealet med Aalborg Kommune. Afventer færdiggørelse af ejendomsdom, bl.a. ejendomsberigtigelse.

Gennemgang af projektøkonomi mhp. ansøgning om manglende midler, evt. med støtte fra rådgiver.

Dialog med Lønborg Rådgivende Ingeniør ang. rådgivning ifm. tilbudsindhentning og gennemgang af projektet, ift. økonomi, teknisk projektering og praktisk udførelse.

Fremadrettet:

2022-11-10: Ansøgningsfrist til Forsamlingshuspuljen 2023 ved Aalborg Kommune.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter, specielt med fokus på brandrelaterede aspekter.

Nedrivning af eksisterende forsamlingshus og frysehus.

Revurdering af finansieringsplan samt indhentning af opdaterede tilbud.