Månedsstatus september 2021

Månedsstatus for september 2021 for projektet med Nyt Forsamlingshus i Sønder Tranders.

Siden sidst:

2021-09-03: Info fra Aalborg Kommune vedr. håndtering af lastbilkørsel ifm. renovation.

2021-09-05: Fremsendelse af endeligt godkendte vedtægter efter generalforsamling til Aalborg Kommune.

2021-09-08: Møde med Jane Tange fra Aalborg Kommune vedr. projektstatus, byggesag samt finansiering.

2021-09-09: Samtale med Nordea-fonden angående “Her-bor-vi”-puljen. Meldingen er, at Nordeafonden anser Sønder Tranders som en forstad – og ikke en landsby – og forstæder støttes ikke af fonden 🙁

2021-09-11: Ansøgning afsendt til Norlys Vækstpulje.

2021-09-24: Fremsendelse af beskrivelse til Jane Tange vedr. forløb omkring arealleje samt støj- og parkeringsforhold.

Igangværende:

Afklaring vedr. leje- og driftsaftale for arealet med arbejdsgruppens rådgivere (landinspektør og advokat).

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (ISC) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til brandforhold.

Dialog med arbejdsgruppens rådgiver (SWECO) ang. udarbejdelse af dokumentation relateret til konstruktionsforhold.

Dialog med Aalborg Kommune ang. parkerings- og renovationsforhold.

Fremadrettet:

Afklaring vedr. leje- og driftsaftale.

Afklaring vedr. parkeringsforhold.

Fortsat arbejde med forberedelse af byggesagsdokumenter.

Arbejde med 2. runde af fondsansøgninger i efteråret 2021.